Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Deich gcruacheist ghramadaí


Scrollaigh síos chun triail a bhaint as na cruacheisteanna gramadaí atá cumtha againn an mhí seo.


Má bhíonn tusa cráite go minic ag ceisteanna gramadaí agus má tá fonn ort barr feabhais a chur ar do chuid Gaeilge scríofa agus tuiscint níos fearr a fháil ar chuid de rialacha casta na teanga, b’fhéidir go mbeadh suim agat tabhairt faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge an fómhar seo. Cúrsa é seo ina ndírítear ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.


Cuirfear tús leis an Dianchúrsa i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn, 9 Meán Fómhair, agus mairfidh sé go dtí mí na Nollag. €450 an táille atá i gceist.


Déanann na rannpháirtithe an chuid is mó d’obair an chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, áit a mbíonn fáil acu ar cheachtanna idirghníomhacha, ar fhíseáin agus ar nótaí cuimsitheacha. Eagraítear ceardlanna lae ar cheithre Shatharn éagsúla le linn an chúrsa chomh maith, i lár chathair Bhaile Átha Cliath (níl na seisiúin seo éigeantach, áfach). Anuas air sin, bíonn deis ag na rannpháirtithe obair bhaile a dhéanamh agus faigheann siad aiseolas cuimsitheach laistigh de sheachtain.


Tá an Dianchúrsa á reáchtáil ag Gaelchultúr ó bhí 2010 ann agus tá breis is 440 duine tar éis tabhairt faoi go dtí seo, as gach cearn d’Éirinn, le cois áiteanna chomh fada i gcéin leis an Astráil, Sasana, an Fhrainc, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe.


Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mian leo snas a chur ar a gcuid Gaeilge scríofa agus cur lena gcumas san aistriúchán. Is ullmhúchán maith é freisin dóibh siúd atá ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge (Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, cuir i gcás) ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – iriseoirí, múinteoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla.


Tá tuilleadh eolais le fáil mar gheall ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin ach glaoch ar Ghaelchultúr ag (01) 484 5220 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com. Chun teacht ar bhróisiúr an chúrsa, cliceáil anseo.


Más dóigh leat nach bhfuil an cúrsa thuas oiriúnach duit, tabhair cuairt ar gaelchultur.com go bhfeice tú an réimse leathan cúrsaí eile atá á thairiscint againn. Agus ná déan dearmad gur féidir cúrsaí a dhéanamh ar líne ar ranganna.com chomh maith!