Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Imeachtaí Gaeilge - Blaiseadh den Ghaeilge ag Oíche Chultúir 2017


“Cas air Oíche Chultúir” – sin atá á mholadh dúinn don Aoine, 22 Meán Fómhair, nuair a reáchtálfar ceann de bhuaicphointí móra na féilire cultúrtha. Ó cuireadh tús le hOíche Chultúir i mBaile Átha Cliath in 2006 tá an ceiliúradh seo ar na healaíona, ar an oidhreacht agus ar an gcultúr ag dul ó neart go neart. Gach bliain freastalaíonn breis is 400,000 duine ar na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl i ngach cearn den tír.


Tá clár ollmhór imeachtaí curtha le chéile don ócáid i mbliana – an ceann is leithne go dtí seo. Beidh gach cineál imeacht faoin spéir á reáchtáil, idir cheolchoirmeacha, cheardlanna, thaispeántais, shorcais, ranganna ióga, thurais, sheónna piricteicnice agus go leor eile, iad ar fad saor in aisce. Ó cheann ceann na tíre beidh doirse foirgneamh stairiúil agus spásanna cultúrtha éagsúla oscailte don phobal – ó Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath go Teach Solais Fhánada i nDún na nGall, agus ón Taibhdhearc i nGaillimh go Halla na Cathrach i gCorcaigh, beidh na sluaite ag bailiú le chéile le páirt a ghlacadh in imeachtaí na hoíche iontaí seo.Tá sé de phléisiúr ag Gaelchultúr a bheith páirteach sna himeachtaí arís i mbliana le Blaiseadh den Ghaeilge – imeacht saor in aisce don phobal. Mar chuid den imeacht seo, beidh ranganna samplacha á dtairiscint ag leibhéil éagsúla agus beidh ceol beo á chasadh san fhoirgneamh freisin. Mar sin, má tá spéis agatsa tabhairt faoi fhoghlaim na teanga an athuair, buail isteach chuig Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, idir 7.00pm agus 8.00pm, go bhfaighidh tú blaiseadh dár ranganna Gaeilge, den chineál ábhair a úsáidtear iontu agus den chur chuige múinteoireachta atá ag an gcomhlacht. Beidh tú in ann clárú do chúrsaí Gaeilge an fhómhair ar an oíche freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé sin riachtanach.


“Tá an fhoireann ag súil go mór le fáilte a chur roimh an bpobal arís ar Oíche Chultúir,” a deir Derek O’Brien, Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir. “D’éirigh go hiontach leis an ócáid blianta eile agus táimid ag súil le líon mór daoine arís i mbliana. Bíonn atmaisféar an-deas sa chathair i gcónaí an oíche sin agus is breá linn an deis a fháil bualadh le daoine, le heolas a roinnt leo faoi na nithe éagsúla a dhéanann Gaelchultúr – ranganna do dhaoine fásta, áiseanna foghlama, imeachtaí Gaeilge, etc. – agus go háirithe le comhairle a chur orthu maidir le foghlaim na Gaeilge.”Beidh neart imeachtaí eile Gaeilge ar siúl i mBaile Átha Cliath freisin, mar shampla oíche cheoil le grúpa ealaíontóirí ar a dtugtar T.O.T.A. (Thatchers of the Acropolis), a chuirfidh casadh nua ar amhráin ó Ghaeltacht Mhúscraí ag Waterways Ireland, Cé na Canálach Móire. Beidh ceardlann damhsa ar an sean-nós ar siúl i ndiaidh an imeachta sin freisin.


Sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair, beidh taispeántas leabhar Gaeilge ar siúl le cois léamh filíochta. Beidh deis agat freisin do dhán féin a scríobh sa seanchló!


Beidh Conradh na Gaeilge ag déanamh turas i gceanncheathrú na heagraíochta, 6 Sráid Fhearchair. Ansin le clabhsúr a chur ar an oíche reáchtálfar Céilí Oíche Chultúir, ócáid a bhfuil an-tóir uirthi le roinnt blianta anuas, san ionad céanna.


Tabharfaidh Oireachtas na Gaeilge blaiseadh de chultúr na Gaeltachta do mhuintir na cathrach nuair a reáchtálfaidh siad rás curach ó Ché Theach an Chustaim suas chomh fada le Droichead na Life agus ar ais (turas dhá chiliméadar).


Má tá cónaí ort i gceantar Gaeltachta, is cinnte go mbeidh deis agat cuid den chraic a bhlaiseadh freisin leis an bhflúirse imeachtaí a bheidh ar siúl, na cinn seo a leanas ina measc: comórtas don amhrán sean-nóis is faide in Indreabhán, Gaillimh; Picnic na dTeidí agus oíche airneáin i dTeach Solais Fhánada, Dún na Gall; oíche shiamsaíochta le ceol, damhsa, scéalaíocht agus amhránaíocht i Ráth Chairn, Co. na Mí; agus oíche ealaíontóirí sa Lab, An Daingean. Níl ansin, áfach, ach roinnt bheag de na himeachtaí a bheidh ar siúl sa Ghaeltacht.


Beidh neart imeachtaí Gaeilge ar siúl taobh amuigh den Ghaeltacht freisin, oíche shiamsaíochta, litríochta agus foghlama le Gaeilge Locha Riach, Gaillimh, cuir i gcás; Pop-Up Gaeltacht don teaghlach in Ard Mhacha; plé ar bhrí agus tábhacht an tseanfhocail le Gaeilgeoirí Chois Laoi, Corcaigh; agus comhrá, craic agus plé ar leabhair in amharclann Hawk's Well, Sligeach.Tá clár iomlán na hoíche mar aon le bróisiúr na n-imeachtaí le fáil ar an suíomh www.culturenight.ie. Lena chois sin, tá neart eolais le fáil ar chuntas Twitter an imeachta, @CultureNight, agus ar aip dá chuid atá ar fáil ón Apple Store agus ón Google Play Store – rud an-áisiúil agus tú ag dul ó áit go háit ar an oíche.


Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi na himeachtaí ar fad a bheidh ar siúl mar chuid d’Oíche Chultúir ar an suíomh www.culturenight.ie.


Tá Blaiseadh den Ghaeilge á eagrú ag Gaelchultúr le tacaíocht ó Oireachtas na Gaeilge agus le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.