Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Acmhainní iontacha do mhúinteoirí bunscoile ar fáil ar siopa.ie


Tá na maidineacha ag éirí níos fuaire agus tá an ghrian ag dul a luí níos túisce, rud a thugann le fios go bhfuil mí Mheán Fómhair, agus tús na scoilbhliana, buailte linn arís. Is deis iontach é téarma úr do mhúinteoirí Gaeilge le machnamh a dhéanamh ar mhodhanna nua leis an teanga a theagasc agus daltaí a spreagadh le hí a úsáid. Agus má bhuaileann tú isteach chuig siopa.ie, tá gach seans ann go n-aimseoidh tú táirge le cabhrú leat é sin a dhéanamh.


Rinneadh athnuachan iomlán ar an suíomh in 2013 agus ó shin i leith táimid ag cur go leanúnach le líon na dtáirgí. Roimhe sin, thart ar 50 leabhar a bhí ar díol ar an suíomh, agus ba chinn iad a bhain le cúrsaí agus le tionscadail de chuid Ghaelchultúir den chuid is mó. Tá breis agus 1,000 táirge curtha leis an suíomh ó shin agus tá beagnach 100 acmhainn teagaisc ar díol air chomh maith.


Seo a leanas cúig acmhainn a bhféadfaí leas a bhaint astu sa seomra ranga Gaeilge:


Réalta an Ranga
Acmhainn spraíúil agus luachmhar é Réalta an Ranga atá oiriúnach do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta araon. Cuireann an cluiche deis ar fáil do lucht a imeartha cleachtadh a dhéanamh ar cheisteanna a chur agus a fhreagairt, tuiscint a fháil ar an difear atá idir an aimsir láithreach agus an aimsir ghnáthláithreach, agus stór focal úsáideach agus frásaí úsáideacha a fhoghlaim.


Póstaer Pearsan
Is minic a fhoghlaimítear na forainmneacha réamhfhoclacha de ghlanmheabhair ach nach mbítear ábalta iad a úsáid go cruinn in abairtí. Cabhróidh Póstaer Pearsan le foghlaimeoirí agus le múinteoirí araon dul i ngleic leis an deacracht seo agus éascóidh an cluiche idirghníomhach próiseas na foghlama.


Dyce
Is cluiche litrithe iontach tarraingteach é Dyce a thaitníonn go mór le daltaí scoile. Is gá do dhaoine a bheith cruthaitheach leis an scór is fearr a bhaint amach. Buntáiste amháin a bhaineann leis an gcluiche ná go meallann sé daltaí cur lena scileanna litrithe agus lena stór focal.Cártaí Comhrá trí Ghaeilge
Ar scoil agus sa bhaile, is slí spraíúil iad na cártaí seo le múineadh na Gaeilge a chur chun cinn. Níl le déanamh agat ach na ceisteanna a chur ar ghrúpaí nó ar dhuine aonair. Cuireadh na cártaí seo le chéile in éineacht le COGG agus Foras na Gaeilge agus tá siad ar fáil do dhá aoisghrúpa: 6 bliana agus níos sine (Oráiste) agus 10 mbliana agus níos sine (Gorm).


Póstaeir & Cártaí Taispeána Lingua-App
Tá acmhainní Lingua-App foirfe mar phóstaeir bhalla agus mar acmhainn d’obair ghrúpa. Is féidir dúshlán litrithe nó cluastuisceana a chur os comhair na ndaltaí. Agus úsáid á baint acu as pictiúir, is féidir leis na daltaí cleachtadh a dhéanamh ar scileanna cainte le chéile agus tá liostaí d’fhocail ar a ndéantar botúin litrithe go minic orthu freisin. Is féidir na hacmhainní a cheannach in aon bheart amháin, nó na póstaeir agus na cártaí taispeána a cheannach leo féin.


Níl sna cúig tháirge sin ach blaiseadh de na hacmhainní foghlama atá ar díol ar siopa.ie faoi láthair agus is féidir níos mó a aimsiú ach cliceáil anseo.


Ná déan dearmad gur féidir le scoileanna agus le hinstitiúidí eile orduithe a chur isteach ar sonrasc ar an suíomh freisin. Níl le déanamh ach do chiseán a líonadh agus “Íoc le sonrasc” a roghnú ag deireadh an ordaithe.