Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com díreach tosaithe


Cuireadh tús le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo agus beidh ceithre shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus deireadh na bliana. Aistriúcháin agus saothair nuascríofa, úrscéalta agus gearrscéalta – tá éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar Clubleabhar.com an fómhar seo le sibh a choinneáil ag léamh agus ag plé!


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla de na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar ar leabhar na míosa, agus cuirtear ceisteanna samplacha ar fáil ar an bhfóram le plé a spreagadh.


Tairiscint speisialta


I mbliana arís, tá tairiscint speisialta, lascaine de 10%, ag www.siopa.ie do léitheoirí ar mian leo na ceithre leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Meán Fómhair–Nollaig a cheannach le chéile. Cliceáil anseo leis an deis seo a thapú.


Leabhair na sraithe Meán Fómhair–Nollaig 2017


Meán Fómhair:


Cás Aduain an Dr Jekyll agus Mhr Hyde le Robert Louis Stevenson, aistrithe ag Conall Ceárnach


Cuirfear tús le sraith an fhómhair i mbliana le Cás Aduain an Dr Jekyll agus Mhr Hyde, atá ar cheann de na leabhair is mó tóir a scríobh Robert Louis Stevenson. Ba é Conall Ceárnach a d’aistrigh an leabhar go Gaeilge den chéad uair sa bhliain 1929 agus is é Roibeard Ó Conaing a rinne an t-eagrán nua seo, a d’fhoilsigh Evertype in 2014, a chóiriú agus a chur in eagar.


Is scéal scáfar é seo a chuirfidh alltacht agus anbhá ar lucht a léite. Déan dearmad ar na léirithe éadroma de atá feicthe agat i scannáin agus cruinnigh do mhisneach le dul i bhfionntar sceimhle síceolaíoch Jekyll agus Hyde. Is i Londain atá an t-úrscéal suite mar dhea, ach tá gach uile leathanach de ar maos in atmaisféar dúrúnda Dhún Éideann – an áit ar rugadh Robert Louis Stevenson. An fabhalscéal Freudach an leabhar seo, nó fáthscéal móráltachta nó fiú allagóire collaíochta? Is fútsa féin atá sé an cinneadh sin a dhéanamh!


Deireadh Fómhair


I dtír mhilis na mbeo le Colm Ó Ceallacháin

Guth nua liteartha ar an bhfód is ea Colm Ó Ceallacháin – seo é an chéad chnuasach gearrscéalta uaidh. Ní mar a shíltear a bhítear. An é sin an Pápa a fheicimid ag comhrá le beirt bhuachaillí le linn a chamchuairt ar Éirinn in 1979? Nó cuairteoirí ó phláinéad eile iad siúd atá ag caitheamh laethanta saoire cois trá? Tá pearsana sa chnuasach seo ag fás aníos is ag teacht in inmhe. Tá carachtair eile ag druidim le saol na díchuimhne agus speabhraídí na seanaoise ag breith orthu. Táimid dár bhfuadach de shíor as an saol seo, ach i scéal amháin is é an litir ‘i’ féin atá fuadaithe, le filleadh ina táinte sa chéad scéal eile. Tá sí searbh ar uairibh, ach ní mór dúinn rince go clabhsúr mar sin féin, i dtír mhilis na mbeo.


Samhain


Trumptaí Dumptaí agus an Falla Mór le Ré Ó Laighléis

Bhuel ... teastaíonn ó Donald J. Trump falla a thógáil - huth! Is mian leis hombres agus bad dudes Mheicsiceo a choinneáil amach as na Stáit Aontaithe ...


Samhlaigh an t-iontas atá ar na Gaillimhigh, Rónán agus Fionntán Ó Conghaile as Ceantar na nOileán, nuair a thagann glao ón Teach Bán isteach chucu san oifig i mBostún, Massachusetts lá. Teastaíonn ón Trumpach go ndéanfaidh R & F Ó Conghaile Teo an falla a thógáil dó ... agus tógfaidh!


Sa scéal áiféiseach seo, is iomaí casadh agus lúb a fheicimid i straitéis an Trumpaigh agus é ag iarraidh a bhealach féin a fháil, agus is iomaí rud a cheapann sé a bheith ar eolas aige. Ach níl a fhios aige mar a chothóidh seanchara leis as an Dún Beag i gContae an Chláir deacrachtaí dó san iarracht.


Áiféis agus eachtraíocht agus go leor eile: tá siad sníofa go seoigh le chéile sa saothar samhlaíoch seo ó phlean Uí Laighléis. Tar linn go gcasfaidh tú ar leithéidí Fastbender, Wallbanger, Cactus agus Schniffer. Agus ná déan dearmad “Nóta Fainice” Vertigo Angustóir i dtús an tsaothair a léamh.


Nollaig


Conaire Mór le Diarmuid Johnson

Athinsint bhríomhar bheoga atá in Conaire Mór ar an eipic de chuid na Sean-Ghaeilge, Togail Bruidne Da Derga. Na hiontais ar fad atá i dtraidisiún na seanscéalta, tá siad ar fáil go flúirseach in imeachtaí an scéil, idir mhacghníomhartha Chonaire agus a theacht i réim, na blianta a raibh an tír faoi bhláth lena linn, agus an tuar báis nárbh fhéidir a shéanadh.


Seo scéal nár insíodh i nGaeilge le beagnach míle bliain, ach le nua-insint atá déanta go healaíonta ag Diarmuid Johnson tá Conaire Mór i réim arís ar deireadh.Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com.