Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Post buan mar Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama ar fáil i nGaelchultúr


Tá post lánaimseartha mar Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.


Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta.


Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.


Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Teagaisc agus Foghlama:

 • ranganna Gaeilge a theagasc d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla chumais
 • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a mhúineadh
 • siollabais a fhorbairt do chúrsaí teanga
 • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar chúrsaí teanga na hinstitiúide
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta
 • cúrsaí ríomhfhoghlama a fhorbairt agus a chur ar líne.

Cáilíocht agus taithí riachtanach
Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
Taithí ar mhúineadh na Gaeilge do dhaoine fásta


Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Teagaisc agus Foghlama
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2017


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com