Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Ag smaoineamh ar an nGaeilge a fhoghlaim an athuair? Tapaigh an deis an fómhar seo!


Ag an am seo den bhliain agus na sluaite daltaí scoile ar fud na háite agus tairiscintí speisialta don scoilbhliain nua i ngach aon ollmhargadh, is deacair gan smaoineamh ar an taithí a bhí agat féin agus tú ar scoil. Seans go bhfuil an Ghaeilge mar a bheadh seanleannán ann - gealchuimhne a mbíonn tú ag smaoineamh uirthi go minic, nó deis caillte, an ceann a d'éalaigh uait.


Bhuel ná bíodh cumha ort ina diaidh níos mó, ach fill ar an teanga an athuair!


Le tús a chur le d'aistear teanga, b'fhiú duit freastal ar imeacht saor in aisce a bheidh á reáchtáil faoi dhó ag Gaelchultúr an mhí seo. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, ar siúl i gceannáras Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 16 Meán Fómhair agus arís oíche Dé hAoine, 22 Meán Fómhair, mar chuid d’Oíche Chultúir. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm ar an 16ú lá nó idir 7.00pm agus 8.00pm ar an 22ú lá agus déanfaimid do chumas a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh ceangal ar bith ort é sin a dhéanamh.


Mura mbíonn tú saor le freastal ar na hócáidí thuasluaite, beidh deis agat tabhairt faoi mheasúnú in ionad Ghaelchultúir ar an 19, 20 nó 21 Meán Fómhair. Má bhuaileann tú isteach am ar bith idir 6.00pm agus 7.00pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta do chuid Gaeilge a mheas agus déarfar leat cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh duit. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré.


Tá ranganna Gaeilge do dhaoine fásta á dtairiscint ag Gaelchultúr le dhá bhliain déag anois agus acmhainní den chéad scoth forbartha againn i gcaitheamh an ama sin. Tá an bhéim inár gcuid ranganna ar an teanga labhartha agus bainimid úsáid as cur chuige nua-aimseartha foghlaimeoirlárnach. Bí linn, mar sin, do Bhlaiseadh den Ghaeilge go bhfeice tú féin chomh taitneamhach, chomh tairbheach agus chomh spraíúil is atá na ranganna seo.


Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair Dé Luain, 25 Meán Fómhair, agus beidh ranganna ar fáil ag suas le sé leibhéal éagsúla, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCeatharlach. €200 an costas atá ar an gcúrsa deich seachtaine.


Is iad seo thíos na leibhéil a bheidh ar fáil:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1

Is cuma, mar sin, cé acu atá tú i do ghlantosaitheoir, cuibheasach líofa ach as cleachtadh nó go díreach ag iarraidh barr feabhais a chur ar do chuid gramadaí, tá rang ag Gaelchultúr duit.


Tá eolas cuimsitheach le fáil faoi ranganna oíche an fhómhair anseo. Chun bróisiúr na ranganna a íoslódáil, cliceáil anseo.
Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.