Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Dátaí tábhachtacha

Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Seisiún Eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Tá seisiúin eolais á reáchtáil ag Gaelchultúr chun freastal orthu siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Mairfidh an dá sheisiún seo uair an chloig an ceann agus beidh deis acu siúd a fhreastalóidh orthu bualadh le stiúrthóir an chúrsa agus ceisteanna a chur air. Beidh seisean in ann a rá leo freisin cé acu a d’oirfeadh an Dioplóma Iarchéime dóibh nó nach n-oirfeadh.
Amanna agus dátaí: 6.00-7.00pm, Dé Máirt, 22 Lúnasa 2017 agus 12.00-1.00pm, Dé Sathairn, 26 Lúnasa 2017
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Tá an clár seo ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad. Beidh meascán ann den staidéar ar líne, de ranganna beo ar líne agus de léachtaí agus ranganna teagaisc sa seomra ranga, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal tabhairt faoin gclár. Tuilleadh eolais: www.gaelchultur.com /(01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Tá bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine, 25 Lúnasa 2017
Dáta tosaithe an chúrsa: Dé Sathairn, 23 Meán Fómhair 2017Ranganna Oíche Gaeilge an Fhómhair
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le sé leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 25 Meán Fómhair. Is i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 25 Meán Fómhair 2017Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 9 Meán Fómhair 2017
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil – Leibhéil 3, 4, 5 agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo. Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceann cúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar líne agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 26 Meán Fómhair 2017 (Leibhéal 3); Dé Céadaoin, 27 Meán Fómhair 2017 (Leibhéal 4); Déardaoin, 28 Meán Fómhair 2017 (Leibhéal 5); Déardaoin, 28 Meán Fómhair 2017 (Leibhéal 6).Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Scoil Samhraidh Scoil Acla
Beidh Scoil Samhraidh Scoil Acla á reáchtáil in Acaill, Contae Mhaigh Eo, 22–29 Iúil agus cuirfear teagasc ar fáil sa cheol, sna healaíona agus sa chultúr traidisiúnta Gaelach do dhaoine fásta agus daoine óga araon. Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 22 Iúil – Dé Sathairn, 29 Iúil 2017
Ionad: Scoil Acla, An Caiseal, AcaillScoil Samhraidh Willie Clancy
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl Dé Sathairn, 1 Iúil, go dtí Dé Domhnaigh, 9 Iúil, i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir. Beidh ranganna ceoil agus damhsa, léachtaí, ceardlanna agus céilithe á reáchtáil i rith na seachtaine ar fad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 1 Iúil – Dé Domhnaigh, 9 Iúil
Ionad: Sráid na Cathrach, Contae an ChláirTumsheachtain Samhraidh na Gaeltachta in Ontario
Beidh Tumsheachtain Samhraidh na Gaeltachta ar siúl in Ontario, Ceanada, Dé Domhnaigh, 13 Lúnasa, go dtí Dé Domhnaigh, 20 Lúnasa.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaithe: Aralt Mac Giolla Chainnigh (aralt@gaeilge.ca) agus Stephen Rayner (stephen.rayner@bell.net nó 001 613 379 5578 / 001 613 384 8921)
Dátaí: Dé Domhnaigh, 13 Lúnasa – Dé Domhnaigh, 20 Lúnasa
Ionad: Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, 298 Gilmore Road, Tamworth/Erinsville, Ontario, CeanadaCúrsa Tumoideachais Dhaltaí na Gaeilge
Beidh cúrsa tumoideachais Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge Dé Domhnaigh, 27 Lúnasa, go dtí Dé Sathairn, 2 Meán Fómhair.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaí: Liam Guidry (001 732 571 1988)
Dátaí: Dé Domhnaigh, 27 Lúnasa – Dé Sathairn, 2 Meán Fómhair 2017
Ionad: Esopus, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe MheiriceáScoil Samhraidh Mhic Reachtain
Beidh Scoil Samhraidh Mhic Reachtain á reáchtáil arís i mbliana in Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste, idir 24 agus 28 Iúil. Beidh Dianchúrsa Gaeilge mar chuid den scoil samhraidh seo, mar aon le ceolchoirmeacha, ceardlanna agus eile.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Luain, 24 Iúil – Dé hAoine, 28 Iúil
Ionad: Áras Mhic Reachtain, Béal FeirsteFéile Ealaíne an Earagail
Beidh Féile Ealaíne an Earagail ar siúl arís i mbliana ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, idir 4 agus 23 Iúil. Beidh iliomad imeachtaí éagsúla ar siúl, ceolchoirmeacha, drámaí, imeachtaí don teaghlach, imeachtaí grinn agus damhsa, agus neart eile.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Máirt, 4 Iúil – Dé Domhnaigh, 23 Iúil
Ionad: Ionaid éagsúla ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGallScoil Samhraidh Teanga agus Cultúir Oideas Gael
Más maith leat seachtain spraíúil a chaitheamh ag cur barr feabhais ar do chuid Gaeilge, ag foghlaim faoi chultúr na hÉireann agus ag cur aithne ar dhaoine nua, tabhair aghaidh ar Ghleann Cholm Cille ag deireadh mhí Iúil chun páirt a ghlacadh sa Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir, atá á reáchtáil arís i mbliana ag Oideas Gael. Beidh an Scoil Samhraidh ar siúl idir 22 agus 29 Iúil agus beidh deis ag daoine freastal ar ranganna teanga mar aon le ceardlanna ar an gceol, ar an amhránaíocht agus ar an damhsa, agus ar imeachtaí eile nach iad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 22 Iúil – Dé Sathairn, 29 Iúil 2017
Ionad: Oideas Gael, Gleann Cholm Cille