Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Imeachtaí Gaeilge: Féile Ealaíne an Earagail


Beidh Féile Ealaíne an Earagail, féile dhátheangach ildisciplíneach, ar siúl ó Dé Máirt, an 4 Iúil, go dtí Dé Domhnaigh, an 23 Iúil. Meallann an fhéile seo ceoltóirí agus oirfidigh eile ó chian agus ó chóngar, rud a chruthaíonn deiseanna iontacha don mhalartú cultúr ar fud Chontae Dhún na nGall agus a thugann seans don lucht féachana spléachadh a fháil ar an toradh a bhíonn ar an gcomhoibriú cruthaitheach sin.


Beidh réimse leathan ceoil le cloisteáil ag an bhféile, ceol leictreonach, ceol traidisiúnta, ceol comhaimseartha agus ceol tíre ina measc. Chomh maith leis sin, tá liosta fada bannaí agus ceoltóirí le bheith ann, Femi Kuti and the Positive Force, Saint Sister, Derek Gripper agus The California Feetwarmers san áireamh.


Le cois an cheoil, beidh imeachtaí amharc-ealaíon, seónna sorcais agus drámaíochta, imeachtaí a bhaineann leis an bhfocal labhartha, imeachtaí atá dírithe ar theaghlaigh agus ar pháistí, agus imeachtaí grinn agus damhsa ar siúl. Anuas air sin ar fad, cuirtear béim ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Gaelach le linn na féile agus tá sé sin le sonrú ar chlár na bliana seo. Dé Domhnaigh, an 23 Iúil, mar shampla, déanfar ceiliúradh ar an gcultúr Gaelach ar Ardán an tSléibhe mar chuid den Swell Festival ar Árainn Mhór. Beidh IMLÉ (rapcheol, rac-cheol agus hip hap as Gaeilge) i measc na gceoltóirí a bheidh ag casadh.I mbliana, beidh Féile Shoilse Thoraí ar siúl arís, ar an aon oileán amháin amach ó chósta na hÉireann a bhfuil rí i gceannas air go fóill. Beidh ceolchoirmeacha le The High Kings agus Seán Keane, imeachtaí saor in aisce don teaghlach, tinte ealaíne agus beárbaiciú ann. Beidh an ceiliúradh seo ar chultúr saibhir Thoraí ar siúl ó Dé hAoine, an 7 Iúil, go dtí Dé Domhnaigh, an 23 Iúil.


Tráthnóna de sheisiúin cheoil i dtimpeallacht Chaisleán Ghleann Bheatha a bheidh san imeacht Ceol ag an Chaisleán, a bheidh ar siúl Déardaoin, an 13 Iúil. Beidh Kíla, Na Mooneys, Coirm agus Lorraine Jordan and Carolina Road ar fad ag seinm agus beidh saorchead isteach ann.


Beidh an chéad taispeántas ar domhan de shaothar úrnua Bhreandáin de Gallaí, Aon, ar siúl in Amharclann Ghaoth Dobhair ó Dhéardaoin, an 6 Iúil, go dtí Dé Sathairn, an 8 Iúil. Iar-phríomhdhamhsóir de chuid Riverdance atá in de Gallaí agus in éineacht leis ar stáitse, beidh foireann de shárdhamhsóirí eile. Saothar faoin ré dhigiteach atá i gceist le Aon, agus is léiriú drámata é den damhsa Gaelach, agus casadh nua-aimseartha bainte as.


Tá an t-eolas ar fad faoi na himeachtaí seo, agus go leor imeachtaí eile nach iad, ar fáil i mbróisiúr na féile, agus ar an suíomh gréasáin www.eaf.ie.