Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Nasc na míosa: abair.ie


Ó bhí 2004 ann tá foireann ABAIR, atá lonnaithe i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide i gColáiste na Tríonóide, i mbun taighde luachmhar agus é mar aidhm acu áiseanna teangeolaíochta a chur ar fáil ar an suíomh abair.ie a rachaidh chun sochair don fhoghlaimeoir Gaeilge agus don chainteoir líofa.


An áis is tábhachtaí atá acu ar an suíomh faoi láthair ná an Sintéiseoir Gaeilge, ar féidir leis téacs ar bith i nGaeilge (uasmhéid 2,000 carachtar) a aistriú go dtí an chaint bheo. Nuair a céadchuireadh an Sintéiseoir Gaeilge ar fáil ní raibh ach canúint amháin, canúint Ghaoth Dobhair, ar fáil ann. Ó shin i leith, áfach, tá éirithe le foireann ABAIR canúint Chonamara agus canúint Chorca Dhuibhne a chur leis an suíomh, agus tá sé i gceist acu amach anseo níos mó canúintí réigiúnacha a chur leis.Is acmhainn an-úsáideach ar fad é an Sintéiseoir Gaeilge don fhoghlaimeoir Gaeilge agus é ag iarraidh foghraíocht na Gaeilge a shealbhú. Tá an Sintéiseoir in ann fuaimniú focail a aithint, ag brath ar an áit san abairt ina bhfuil sé agus feidhm an fhocail sin (an sampla a thugtar ar an suíomh féin ná an focal “deireadh”, a deirtear ar bhealach amháin más ainmfhocal é, agus a deirtear ar bhealach eile más briathar é).


Is luachmhaire fós an Sintéiseoir Gaeilge don chainteoir líofa Gaeilge, mar tá foireann ABAIR tar éis úsáid a bhaint as le seirbhís ríthábhachtach a chur ar fáil: gléas ar féidir leis téacs ar scáileán a léamh amach don té a bhfuil deacrachtaí aige le radharc na súl. Tá gléasanna den chineál seo ar fáil i neart teangacha eile, agus tá lucht na Gaeilge go mór faoi chomaoin ag foireann ABAIR (agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta, a thugann maoiniú dóibh) as an tseirbhís seo a chur ar fáil, agus í a chur ar fáil saor in aisce freisin.


Tá neart áiseanna eile ar fáil saor in aisce ar abair.ie, agus d’fhéadfadh an té a bhfuil spéis aige sa teangeolaíocht uaireanta an chloig a chaitheamh ag spraoi leo. Anuas air sin, tá acmhainní oideachasúla curtha ar fáil ar an suíomh: CabairE, cuir i gcás, ar áis litearthachta don Ghaeilge é atá maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.