Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Amhrán na míosa: Ag an gCóisir


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán atá againn daoibh an mhí seo ná “Ag an gCóisir”, ón amhránaí Corcaíoch John Spillane. Is é an file Louis de Paor a chum focail an amhráin agus is é Spillane a scríobh an ceol, agus tá sé le fáil ar an albam dá gcuid The Gaelic Hit Factory a eisíodh in 2006.

Má thiteann tú i ngrá liom,If you fall in love with me,
Má thiteann tú i ngrá liom, If you fall in love with me,
Má thiteann tú i ngrá liom, If you fall in love with me,
Ná habair os ard é.Don’t say it out loud.

Má thiteann tú i ngrá liom,If you fall in love with me,
Ná habair os ard é, Don’t say it out loud,
Ná habair le do bhéal é, Don’t say it with your mouth,
Má thiteann tú i ngrá liom.If you fall in love with me.

CurfáChorus
Siúil go mall,Walk slowly,
Trasna chugam anall,Over towards me,
Siúil go hard.Walk proudly.

Go mbaine tú an cian díom,May you lift my gloom,
Go mbaine tú an croí díom,May you take my heart,
Ó, cuirfidh tusa croí ionam,Oh, you will put heart in me,
Má bhaineann tú an cian díom.If you lift my gloom.

Nuair a thiteann tú i ngrá liom, When you fall in love with me,
Ná coinnigh agat féin é, Don’t keep it to yourself,
Ná coinnigh ina rún é,Don’t keep it a secret,
Más mise féin do rún.If I myself am your darling.

CurfáChorus
Siúil go mall,Walk slowly,
Trasna chugam anall, Over towards me,
Siúil gan scáth.Walk without shame.

Is má thiteas-sa i ngrá leat,And if I fell in love with you,
I ngan fhios dom féinig,Without being conscious of it,
Ná habair os ard é,Don’t say it out loud,
Is ná coinnigh é mar rún.And don’t keep it as a secret.
Ná habair le do bhéal é, Don’t say it with your mouth,
Ná habair leis an slua, Don’t say it to the crowd,
Ná habair le do bhéal leo,Don’t say it with your mouth to them,
Gur thiteas-sa i ngrá leat.That I fell in love with you.

CurfáChorus
Siúil go mall,Walk slowly,
Trasna chugam anall, Over towards me,
Siúil gan náire.Walk without shame.

Sea, abair le do shúil liom,Yes, say it with your eyes to me,
Ó, i ngan fhios dóibh go léir,Oh, unbeknown to them all,
Is abair go soiléir é,And say it clearly,
Gur liomsa atá do shúil.That it’s me you have your eye on.
Sea, is liomsa atá do shúil, Yes, it’s me you have your eye on.
Nuair a thiteann tú i ngrá liom,When you fall in love with me,
Má thiteann tú i ngrá liom.If you fall in love with me.