Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Comhghairdeas déanta ag Gaelchultúr lena n-iarmhac léinn Leo Varadkar


An mhí seo caite, scríobh Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir chuig Leo Varadkar le comhghairdeas a dhéanamh leis faoi bheith tofa mar Thaoiseach ar an tír. D’fhreastail an tUasal Varadkar ar chúrsa de chuid Ghaelchultúir, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, san earrach agus thug sé faoin mbéaltriail ag deireadh an chúrsa sin i lár mhí na Bealtaine.


Sa litir chuig an Uasal Varadkar, dúirt Éamonn Ó Dónaill gurbh ardú meanman dó é gur labhair an Taoiseach i nGaeilge sa Dáil tar éis dó a bheith tofa agus go raibh sé in ann é féin a chur in iúl go han-mhaith sa teanga.


“Chuaigh an méid a dúirt tú faoin Ghaeilge i bhfeidhm go mór orm fosta,” a dúirt an tUasal Ó Dónaill. “Is údar misnigh é go ndúirt tú go bhfuil cion agat ar an teanga agus go bhfuil sé i gceist agat níos mó gnó agus níos mó díospóireachtaí a dhéanamh trí Ghaeilge sa Dáil as seo amach.


“Tá dea-shampla tugtha agat do na polaiteoirí eile agus do phobal na hÉireann i gcoitinne agus is cinnte go rachaidh sé sin go mór chun sochair don Ghaeilge.”


Chuir an tUasal Ó Dónaill in iúl freisin go raibh sé an-sásta gur chinn an Taoiseach ar chúrsa a dhéanamh le Gaelchultúr le déanaí agus dúirt gur mhór an onóir don institiúid é a bheith mar mhac léinn acu. Ghuigh sé gach rath air ina phost nua agus thréaslaigh sé leis an méid a bhí bainte amach aige go dtí seo ó thaobh na Gaeilge de.


Is é Gaelchultúr an soláthraí atá roghnaithe ag an gcomhlacht stáit Foras na Gaeilge le cúrsaí Gaeilge a fhorbairt agus a chur ar fáil don earnáil phoiblí agus tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, an cúrsa ar thug an Taoiseach faoi, á thairiscint acu ó bhí 2012 ann.


Is é an Taoiseach an chéad pholaiteoir atá tar éis tabhairt faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil go dtí seo ach tá sé i gceist ag Gaelchultúr scríobh chuig ceannairí na bpáirtithe polaitíochta go léir sna seachtainí atá romhainn agus cuireadh a thabhairt dóibh clárú don chéad chúrsa eile, a gcuirfear tús leis i mí Mheán Fómhair.


Is féidir an litir a chuir Gaelchultúr chuig an Uasal Varadkar a léamh ach cliceáil ar an íomhá di ar dheis.