Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Ocht gcúis ar cheart cúrsa EPV ar líne a dhéanamh le Gaelchultúr an samhradh seo


Tá saoire an tsamhraidh faighte ag na bunscoileanna sa deireadh agus tá an sos dhá mhí tuillte go maith ag múinteoirí agus daltaí araon. In ainneoin go mbeidh siad saor óna gcuid cúraimí ranga leanfaidh an fhoghlaim ar aghaidh i gcás na múinteoirí, áfach, agus iad ag tabhairt faoi chúrsaí samhraidh EPV le linn an dá mhí.


Tá an-rath ar chúrsaí EPV Ghaelchultúir ó tairgeadh iad den chéad uair ar ranganna.com, suíomh ríomhfhoghlama an chomhlachta, in 2009. Le hocht mbliana anuas tá breis is 6,000 múinteoir tar éis tabhairt faoi na cúrsaí agus tá céatadán ard den dream sin tar éis filleadh ar an suíomh an bhliain dár gcionn le cúrsa eile a dhéanamh.


Gach bliain tugann rannpháirtithe aiseolas luachmhar mar gheall ar na cúrsaí agus léiríonn go leor den aiseolas sin cén fáth a bhfuil tóir chomh mór sin orthu. Seo thíos ocht gcinn de na cúiseanna is coitianta atá luaite acu.Cúis # 1: Solúbthacht
Cúis mhór a dtugann múinteoirí faoi chúrsaí EPV le Gaelchultúr bliain in aghaidh bliana ná mar gheall ar an tsolúbthacht a bhaineann leo. A fhad is atá fáil agat ar an idirlíon, is féidir tabhairt faoi chúrsaí Ghaelchultúir áit ar bith ar domhan. D’fhéadfá a bheith ag tabhairt faoi chúrsa agus tú suite i gcaifé i bPáras, ar an trá i Loch Garman nó fiú sa bhaile i do ghairdín cúil - ar ríomhaire glúine, ar tháibléad nó ar ghuthán póca, fiú.


Cúis # 2: Réimse leathan cúrsaí ar fáil
Tá réimse leathan cúrsaí forbartha ag Gaelchultúr le freastal ar na riachtanais agus ar na spriocanna éagsúla atá ag múinteoirí, idir mhúinteoirí atá rud beag as cleachtadh ó thaobh labhairt na Gaeilge sa seomra ranga, iad siúd atá ar thóir an chruinnis gramadaí agus iad siúd atá ag lorg smaointe úra maidir le ceachtanna, gníomhaíochtaí agus acmhainní teicneolaíochta sa seomra ranga. Buntáiste mór a bhaineann le cúrsaí Ghaelchultúir ná gur féidir le múinteoirí tabhairt faoi aonad samplach de chúrsa sula gcláraíonn siad dó le déanamh cinnte go ndéanfaidh sé freastal ar a gcuid riachtanas.


Cúis # 3: I do chuid ama féin
Má chláraíonn tú do chúrsa de chuid Ghaelchultúir beidh deis agat tabhairt faoin gcúrsa sin am ar bith idir an 3 Iúil agus an 25 Lúnasa. Is gá fiche uair an chloig oibre a dhéanamh ar an gcúrsa ach is féidir é sin a dhéanamh taobh istigh de chúpla lá, de sheachtain nó de roinnt seachtainí, ag brath ar an socrú is fearr a oireann duit féin.


Cúis # 4: Cúrsaí taitneamhacha ar ardchaighdeán
Bíonn sé mar sprioc ag Gaelchultúr i gcónaí cúrsaí a sholáthar a spreagfaidh na foghlaimeoirí agus a rachaidh chun sochair dóibh ag an am céanna. Tá cúrsaí EPV Ghaelchultúir ar ranganna.com lán míniúcháin shoiléire, cleachtaí spreagúla idirghníomhacha agus ábhar ilmheáin (léaráidí, mar shampla, comhaid fuaime agus físeáin) leis an bpróiseas foghlama a dhéanamh chomh taitneamhach agus chomh fiúntach agus is féidir. I gcás go leor de na cúrsaí, tá acmhainní ar fáil is féidir a íoslódáil agus a úsáid sa seomra ranga.
Lena chois sin, tá teagascóirí i mbun na gcúrsaí a bhfuil taithí na mblianta acu ar a bheith ag plé le foghlaimeoirí fásta agus a bhíonn lánsásta plé a dhéanamh ar cheisteanna ar bith a thagann chun cinn.


Cúis # 5: Smaointe nua don seomra ranga
Mar chuid den chúrsa beidh deis agat a bheith ag idirghníomhú le múinteoirí eile ar an bhfóram, áit a mbeidh tú ábalta tuairimí a roinnt leo agus smaointe don seomra ranga a mhalartú leo, e.g. maidir le cluichí, gníomhaíochtaí agus acmhainní úsáideacha.


Cúis # 6: Cúrsaí atá éasca a úsáid
Tá na cúrsaí uile ar ranganna.com leagtha amach go soiléir, simplí agus mar sin ní gá a bheith i do shaineolaí teicneolaíochta le tabhairt fúthu. Tá sé furasta dul trí na cúrsaí, bogadh ó scáileán go scáileán, féachaint siar ar ábhar agus cleachtaí na n-aonad a chur i gcrích. Ar an gcaolseans go mbeidh deacrachtaí ar bith agat beidh foireann theicniúil Ghaelchultúir ar fáil le cabhrú leat.


Cúis # 7: Luach airgid
Níl ach €69 ar gach cúrsa, mar sin is cinnte go bhfaighidh tú luach do chuid airgid. Anuas air sin, má thugann tú faoi dhá chúrsa, gheobhaidh tú an tríú cúrsa saor in aisce. Margadh an tsamhraidh gan aon agó!


Cúis # 8: An deis suas le 5 lá EPV a ghnóthú
Le cois a bheith ag cur go mór le do chuid scileanna múinteoireachta Gaeilge, má dhéanann tú níos mó ná cúrsa amháin linn beidh tú ábalta tuilleadh laethanta EPV a ghnóthú. De réir rialacha na Roinne maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne.


Ní mór an cúrsa/na cúrsaí a dhéanamh idir an 3 Iúil 2017 agus an 25 Lúnasa 2017 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheann ar bith de na cúrsaí, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí thíos.


Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile
Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile
Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile
Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6
Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga