Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Seisiún Eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Tá seisiún eolais á reáchtáil ag Gaelchultúr chun freastal orthu siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Mairfidh an seisiún uair an chloig agus beidh deis acu siúd a fhreastalóidh air bualadh le stiúrthóir an chúrsa agus ceisteanna a chur air. Beidh seisean in ann a rá leo freisin cé acu a d’oirfeadh an Dioplóma Iarchéime dóibh nó nach n-oirfeadh.
Am agus dáta: 12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 20 Bealtaine 2017
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 22 Aibreán, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 22 Aibreán 2017Ranganna oíche Gaeilge an tsamhraidh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 8 Bealtaine 2017. Is i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 8 Bealtaine 2017Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt2 Bealtaine 2017
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin3 Bealtaine 2017
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin4 Bealtaine 2017

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 20 Bealtaine 2017Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)
Tá Gaelchultúr ag eagrú dianchúrsa ullmhúcháin dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Díreofar sa chúrsa seo ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirfear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne freisin ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláróidh siad.
Tuilleadh eolais ...
Am agus dáta: 10.00am-4.30pm, Dé Sathairn, 6 Bealtaine 2017Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.
Rogha 1: Ranganna dhá uair an chloig i nGaelchultúr, uair sa tseachtain, idir 24 Bealtaine agus 12 Iúil, mar aon le foghlaim ar líne
Rogha 2: Dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún dhá uair an chloig ar líne, idir 27 Bealtaine agus 15 Iúil, mar aon le foghlaim ar líne
Tuilleadh eolais...
Dátaí: 24 Bealtaine – 12 Iúil 2017 (Rogha 1), 27 Bealtaine – 15 Iúil 2017 (Rogha 2)Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa tríú leibhéal de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh. Tá an clár seo ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad. Beidh meascán den fhoghlaim sa seomra ranga, den ríomhfhoghlaim agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal tabhairt faoin gclár.
Tuilleadh eolais: www.gaelchultur.com /(01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Tá bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
Spriocdháta d’iarratais: Déardaoin, 29 Meitheamh 2017 nó Dé hAoine, 25 Lúnasa 2017
Dáta tosaithe an chúrsa: Dé Sathairn, 23 Meán Fómhair 2017Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Siamsaíocht @6! le Gael Linn
Bí i láthair ag Siamsaíocht @6! nuair a bheidh ceol aoibhinn á chur ar fáil ag Laoise Kelly (cruit), Tiarnán Ó Duinnchinn (píb uilleann) agus Noeleen Ní Cholla (amhránaíocht).
Tuilleadh eolais...
Cead isteach: €12
Áirithintí: Déan teagmháil le Niamh de Búrca ar (087) 254 7574 / niamh@gael-linn.ie
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, mar sin ní mór áit a chur in áirithe roimh ré.
Am agus dáta: 6.00–8.00pm, Déardaoin, 27 Aibreán 2016
Ionad: Amharclann Chúirt an Phaoraigh, Teach Cathrach Chúirt an Phaoraigh, Baile Átha Cliath 2


Féile na Bealtaine - Féile cúig lá ealaíon agus cheoil
Beidh neart imeachtaí ar siúl le linn na féile seo i réimse na drámaíochta, na litríochta, na healaíne, an damhsa, na scannánaíochta agus na polaitíochta, chomh maith le himeachtaí ar an imeall agus imeachtaí do pháistí.
Tuilleadh eolais: (087) 799 4488 / feilenabealtaine.ie / info@feilenabealtaine.ie
Dátaí: 27 Aibreán – 1 Bealtaine 2017
Ionad: Ionaid éagsúla i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí
Áirithintí: feilenabealtaine.ie / (087) 346 7632Féile Ealaíne an Earagail
Beidh réimse leathan d’imeachtaí éagsúla cultúrtha ar siúl in ionaid ar fud Dhún na nGall mar chuid den fhéile seo, a bheidh ar siúl ón 4-23 Iúil 2017.
Tuilleadh eolais ...
Dátaí: 4-23 Iúil 2017
Ionad: Ionaid éagsúla ar fud Dhún na nGallReic
Le breis agus dhá bhliain anois tá an oíche filíochta dhátheangach Reic ag dul ó neart go neart, ag tabhairt deis d’fhilí na Gaeilge agus an Bhéarla a gcuid filíochta a roinnt os comhair an tsaoil. Bíonn Reic ar siúl gach mí i mBaile Átha Cliath, agus bíonn sé á reáchtáil in ionaid éagsúla ar fud na tíre ó am go chéile freisin.
Tuilleadh eolais ...
Am agus dáta: 7.30pm, Déardaoin, 11 Bealtaine 2017
Ionad: The Generator Hostel, Cearnóg Mhargadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7Cúrsa deireadh seachtaine Dhaltaí na Gaeilge
Beidh cúrsa Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge idir Dé hAoine, 19 Bealtaine, agus Dé Domhnaigh, 21 Bealtaine.
Tuilleadh eolais ...
Teagmhálaí: Liam Guidry – 001 732 571 1988
Dátaí: Dé hAoine, 19 Bealtaine – Dé Domhnaigh, 21 Bealtaine 2017
Ionad: Esopus, Nua-Eabhrac