Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Nasc na míosa: www.portraidi.ie


Is mór an chomaoin atá curtha ar phobal na Gaeilge ag an dream atá taobh thiar den suíomh álainn www.portraidi.ie, a seoladh go hoifigiúil i mí an Mheithimh 2016.


Is éard atá in www.portraidi.ie ná cartlann dhigiteach dhátheangach ina bhfuil teacht ar eolas faoi scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge. I gcás gach iontrála sa chartlann seo tá grianghraf ar ardchaighdeán ann den scríbhneoir, mar aon le cuntas beathaisnéise i nGaeilge agus i mBéarla. I gcás cuid de na hiontrálacha tá sleachta ar fáil as saothair na scríbhneoirí, chomh maith le taifeadtaí de na scríbhneoirí féin ag léamh na sleachta sin. Tá 107 scríbhneoir san áireamh ar an suíomh faoi láthair agus tá sé i gceist acu cur leis an líon seo de réir a chéile. Tá na céimeanna éagsúla sa tionscadal le feiceáil anseo.


Ceann de na gnéithe is luachmhaire den chartlann seo ná go gcuireann sé san áireamh scríbhneoirí atá ag plé le seánraí nach nglacfaí leo i gcartlann den chineál seo go traidisiúnta; i measc na scríbhneoirí próis, na bhfilí agus na ndrámadóirí tá aistritheoirí, léirmheastóirí, blagadóirí, scríbhneoirí acadúla agus scríbhneoirí scripte. Dá thairbhe seo, tugann www.portraidi.ie léargas i bhfad níos iomláine dúinn ar shaibhreas agus ar éagsúlacht scríbhneoireacht na Gaeilge. Is féidir na scríbhneoirí seo a chuardach de réir seánra ach cliceáil anseo.


Ba í Deirdre Davitt ó Fhoras na Gaeilge a chuir tús leis an tionscadal seo sa bhliain 2009, nuair a d’iarr sí ar Mháire Uí Mhaicín sraith grianghraf a thógáil de roinnt scríbhneoirí Gaeilge, ar mhaithe le bunachar portráidí a chur le chéile. Cé gur cailleadh Bean Uí Mhaicín in 2013 sula raibh an tionscadal curtha i gcrích tá toradh a cuid dianoibre le feiceáil anois ar www.portraidi.ie, agus sa leabhar Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge a d’fhoilsigh LeabhairCOMHAR in 2016.


I mí na Nollag 2016 bhain www.portraidi.ie an chéad áit amach sa chomórtas Eir Spiders don suíomh gréasáin is fearr i nGaeilge.