Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Amhrán na míosa: Go Deo, Go Deo


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán atá againn daoibh an mhí seo ná “Go Deo, Go Deo”, a d’eisigh an grúpa IMLÉ le déanaí. Is iad Fergal Moloney agus Cian Mac Cárthaigh ón mbanna a chum an t-amhrán frithchogaíochta seo agus tá sé le fáil ar an gcéad albam uathu, IMLÉ, a eisíodh i mí na Samhna anuraidh.

Fear le bród is anam freisin,A man with pride and a soul as well,
Ag brath ort, is ag súil leat.Depending on you, and expecting you.
Ag troid ar son ár dtír’, Fighting for our country,
Ach tá clann breá óg anseo,But there’s a fine young family here,
Ag feitheamh ort,Waiting for you,
Go deo, go deo, gan stad. Always, always, unceasingly.

Bí liom anois,Be with me now,
I mo chroí, i mo leaba.In my heart, in my bed.
Ná déan dearmad air sin, Don’t forget that,
Is tusa fear an tí.You are the man of the house.
Bí liom anois,Be with me now,
M’fhear mór cróga. My big brave man.

Bí liom anois,Be with me now,
I mo chroí, i mo leaba.In my heart, in my heart.
Ná déan dearmad air sin, Don’t forget that,
Is tusa fear an tí.You are the man of the house.
Bí liom anois,Be with me now,
M’fhear mór cróga. My big brave man.

Nuair a fhilleann tú,When you return,
Ná bí i gcónra. Don’t be in a coffin.
Níl uaigh saighdiúra uaim, I don’t want a soldier’s grave,
Bí beo, bí beo, is slán. Be alive, be alive, and safe.

Bí liom anois,Be with me now,
I mo chroí, i mo leaba.In my heart, in my bed.
Ná déan dearmad air sin, Don’t forget that,
Is tusa fear an tí.You are the man of the house.
Bí liom anois,Be with me now,
M’fhear mór cróga. My big brave man.
(x3) (x3)