Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Tionól Gaeilge UCD dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus ar an bpobal i gcoitinne


I mbliana, den chéad uair riamh, beidh Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil ag Bord na Gaeilge sa choláiste sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á reáchtáil i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield.


Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh sé an-oiriúnach do mhic léinn atá ag plé leis an nGaeilge nó leis an Léann Éireannach, sa tír seo agus i dtíortha eile.


Tá aitheantas faighte ag an Tionól ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus beidh múinteoirí bunscoile a fhreastalóidh ar na chéad trí lá den scoil i dteideal trí lá EPV a fháil. Foghlaim chumaisc a bheidh i gceist i gcás na múinteoirí bunscoile; beidh orthu freastal ar ardrang le linn an Tionóil (12 uair an chloig de theagasc) ina mbeidh an bhéim ar an ngramadach agus ar an teanga scríofa, agus ocht n-uair an chloig eile de staidéar a dhéanamh ar líne.


Le linn an Tionóil, beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal le cinntiú go ndéanfar freastal ar dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu, mar aon leosan nach bhfuil ach beagán den teanga acu.


Beidh léachtaí ar siúl tar éis lóin, Luan go Déardaoin, ina ndíreofar ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge agus den chultúr Gaelach – an béaloideas, cuir i gcás, logainmneacha na tíre, an litríocht agus an amhránaíocht. Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, sa teanga eile. Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach tráthnóna chomh maith.


Seo iad na roghanna a bheidh ann ó thaobh lóistín de:

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan lóistín: €250 (€200 do mhic léinn)

Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig oíche): €600 (€450 do mhic léinn).
Ar champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, ón Domhnach go dtí an Aoine.

Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag www.ucd.ie/bnag/ga/tionolgaeilgeucd nó is féidir seic a sheoladh chuig:
Bord na Gaeilge, Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4.


Tá clár iomlán Thionól UCD agus sonraí eile i dtaobh na scoile le fáil i mbróisiúr an Tionóil – chun teacht air, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla nó le Ashling Harteveld ó Chlár Idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge san ollscoil trí ghlaoch ar (01) 716 7387 nó scríobh chuig oifigeach.gaeilge@ucd.ie.
Ó chlé: Ashling Hartveld (Bord na Gaeilge UCD), Michelle Seoighe (Gaelchultúr), Éamonn Ó Dónaill (Gaelchultúr), an tOllamh Michael Doherty (Bord na Gaeilge UCD) agus Clár Ní Bhuachalla (Bord na Gaeilge UCD) ag seoladh oifigiúil an Tionóil in Belfield ar an 13 Aibreán