Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Feidhmeannach Margaíochta nua ceaptha ag Gaelchultúr


Ag tús mhí an Mhárta, chuaigh Feidhmeannach Margaíochta nua, Michelle Seoighe, i mbun oibre le Gaelchultúr. Is as Cathair na Mart i gContae Mhaigh Eo do Michelle. D’fhreastail sí ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí amach céim sa chumarsáid in 2015. D’éirigh léi céadonóracha a ghnóthú. Agus í i mbun na céime, bhain sí Dioplóma sa Ghaeilge amach ag leibhéil B2 agus C1.


Anuas air sin, thug sí faoin Dioplóma sa Mhargaíocht Dhigiteach agus sna Meáin Shóisialta leis an European Institute of Communications agus d’éirigh léi céadonóracha a bhaint amach sa chúrsa sin in 2016.


Faoi láthair, tá Michelle i mbun MA i mBainistíocht agus Beartas na Meán le hOllscoil Uladh, agus cúrsa sa Mhargaíocht Dhigiteach leis an Digital Marketing Institute.


Tá taithí luachmhar faighte aici ar na meáin agus ar chúrsaí cumarsáide le TG4, Irish TV, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Thuaisceart Éireann. Tá sealanna caite aici ag obair mar chúntóir léirithe, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir leis na craoltóirí sin.


Tá sé mar sprioc ag Michelle na scileanna ar fad atá forbartha aici go dtí seo a úsáid anois ina ról nua le Gaelchultúr. “Tá an-áthas orm an deis iontach seo a fháil a bheith ag obair le hinstitiúid a bhfuil rath agus cáil uirthi maidir le cur chun cinn na Gaeilge ar fud an domhain. Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le Gaelchultúr agus le cúrsaí an chomhlachta a chur chun cinn in Éirinn agus thar lear.”


Beidh Michelle ag feidhmiú mar an príomhtheagmhálaí le cliaint Ghaelchultúir agus beidh sí ag plé le cúrsaí margaíochta ar bhonn leanúnach. Tá sé curtha roimpi aici próifíl an chomhlachta a ardú in Éirinn agus ar fud an domhain, go háirithe trí na meáin shóisialta.