Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

An Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge – freagraí ar chruacheisteanna agus leigheas ar an éiginnteacht ó thaobh na gramadaí de


An bhfuil Gaeilge mhaith agatsa ach an mbíonn amhras ort fós in amanna faoi rialacha áirithe gramadaí? B’fhéidir go bhfuil tuiscint mhaith agat ar fhormhór na rialacha ach nach bhfuil tú cinnte fúthu a thuilleadh agus leagan nua den Chaighdeán Oifigiúil i gcló? Nó seans go bhfuil suim agat a bheith ag obair trí Ghaeilge agus nach gceapann tú go bhfuil caighdeán sách ard agat sa teanga scríofa go fóill? Is cuma cén spreagadh atá agat, tá cúrsa ag Gaelchultúr le cabhrú leat.


Tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge curtha ar fáil ag Gaelchultúr breis agus fiche uair ó cuireadh tús leis an gcúrsa sin in 2010 agus tá beagnach 450 duine tar éis tabhairt faoi. Daoine atá ina gcónaí in Éirinn ba ea formhór na rannpháirtithe ach, de bhrí go bhfuil ábhar an chúrsa le fáil ar líne freisin, tá daoine san Astráil, i Sasana, sa Fhrainc, san Eilvéis agus sna Stáit Aontaithe tar éis an cúrsa a dhéanamh chomh maith.


Cuirfear tús le Dianchúrsa an tsamhraidh Dé Sathairn, 20 Bealtaine, agus mairfidh sé go dtí lár mhí Lúnasa. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó d’obair an chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ach eagrófar ceardlanna lae ar cheithre Shatharn éagsúla chomh maith. Is i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, a bheidh na seisiúin sin ar siúl. Ní gá dóibhsean a chaillfidh na seisiúin sa seomra ranga a bheith róbhuartha: beidh fáil ag na rannpháirtithe ar fad ar fhíseáin ina mbeidh cur síos cuimsitheach ar an obair a dhéanfar sa seomra ranga.


Tá an clár páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge agus cur lena gcuid eolais ar ghramadach na teanga sin. Tá sé oiriúnach chomh maith dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. €450 an táille atá i gceist.“Tá an-éileamh ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gcónaí,” arsa Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “agus is cúis mhór áthais dúinn é sin. Déanaimid iarracht rialacha casta a mhíniú ar bhealach simplí sothuigthe agus tugaimid aiseolas an-chuimsitheach ar fad do na rannpháirtithe maidir leis an obair bhaile – sin iad na nithe is mó a thaitníonn le daoine faoin chúrsa.


“Tá an ghné ar líne ann fosta; is féidir le rannpháirtithe an chúrsa rialacha a fhoghlaim ina n-am féin agus ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh. Tá forbairtí móra déanta againn ar ranganna.com le blianta beaga anuas – tá treoirfhíseáin cruthaithe againn, cuir i gcás, ina dtugtar cur síos ar dheacrachtaí aistriúcháin chomh maith le míniú beacht ar rialacha gramadaí agus ar cheisteanna eile teanga. Cuireann an cur chuige seo ar chumas daoine cuid mhór a fhoghlaim idir na seisiúin sa seomra ranga agus léiríonn an t-aiseolas atá faighte againn go dtí seo go bhfuil daoine an-sásta leis an chúrsa.


“Ina chuideachta sin ar fad, tá cuid mhór deiseanna fostaíochta ag teacht chun cinn faoi láthair do dhaoine a bhfuil ardscileanna Gaeilge acu, go háirithe in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh. Am maith atá ann, mar sin, le cúrsa den chineál seo a dhéanamh.”


Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail sin, cliceáil anseo.


Beidh deis ag na mic léinn tabhairt faoi scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig ar chríochnú an chúrsa dóibh (níl an tástáil seo éigeantach, áfach). Beidh an tástáil seo mar scrúdú iontrála chomh maith don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, a bheidh á reáchtáil ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr arís i mbliana. Tá eolas faoin gcúrsa sin ar fáil ach cliceáil anseo.


Chun áit a chur in áirithe ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, téigh go www.gaelchultur.com. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.


Chun bróisiúr an Dianchúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.