Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Jenny McCabe


Is múinteoir bunscoile, amhránaí traidisiúnta agus máthair ghnóthach triúr clainne as Maigh Eo í Jenny McCabe. Tá roinnt cúrsaí EPV déanta aici le Gaelchultúr thar na blianta agus tá sé mar rún aici tabhairt faoi chinn eile i mbliana. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le fáil amach cén fáth arb é an cruinneas gramadaí an chloch is mó ar a paidrín an samhradh seo.


Cén fáth ar thug tú faoi chúrsa ar ranganna.com roimhe seo?
Dála go leor múinteoirí eile, tá an Ghaeilge ar mo thoil agam ach bím i gcónaí ag iarraidh a bheith níos cruinne ó thaobh na gramadaí de. Chaith mé blianta fada ag obair i nGaelscoil Chaitlín Maude i dTamhlacht. Le linn dom a bheith ansin, mhol comhghleacaí de mo chuid cúrsaí EPV Ghaelchultúir dom. Thug mé faoi roinnt cúrsaí ar ranganna.com thar na blianta, Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile agus Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile ina measc. Tá suim faoi leith agam sa ghramadach agus measaim go mínítear pointí go han-soiléir i gcúrsaí ranganna.com. Is breá liom a bheith ábalta féachaint siar ar rialacha agus staidéar breise a dhéanamh orthu go dtí go dtuigim ina n-iomláine iad. Tá na cleachtaí thar a bheith pléisiúrtha freisin – agus tá sásamh ar leith ag baint le lánmharcanna a ghnóthú!


Cén fáth a bhfuil sé i gceist agat cúrsaí a dhéanamh ar ranganna.com arís i mbliana?
Bhuel, beidh mé ag filleadh ar an seomra ranga i mí Mheán Fómhair tar éis a bheith ar shaoire mháithreachais ar feadh dhá bhliain. Cé nach achar rófhada é sin, sílim go bhfuil sé éasca dearmad a dhéanamh ar rialacha gramadaí mura mbíonn tú ag plé leis an teanga scríofa ar bhonn rialta. Tugann sé muinín bhreise dom mar mhúinteoir má bhíonn na rialacha de ghlanmheabhair agam – is féidir liom a bheith ar mo shuaimhneas nuair a bhíonn a fhios agam go bhfuil Gaeilge chruinn cheart á múineadh agam i gcónaí. Lena chois sin, is deas a bheith muiníneach as do chuid gramadaí agus scéimeanna, pleananna, tuairiscí, nótaí chuig tuismitheoirí, etc. á scríobh agat.


Cad é an rud is fearr faoi na cúrsaí ar ranganna.com, dar leat?
Rud amháin a thaitníonn liom ná an tsolúbthacht a bhaineann leo – is maith liom a bheith ábalta iad a dhéanamh ag mo luas féin. Tá triúr páistí agam anois agus bím gnóthach leo i gcónaí. I rith an tsamhraidh tapaím gach deis le ham a chaitheamh leo amuigh faoin aer. Braithim go bhfuil na cúrsaí ar ranganna.com an-solúbtha sa dóigh sin. Thig liom cúpla uair an chloig staidéir a dhéanamh ar maidin agus cúpla uair eile a dhéanamh ansin san oíche nuair a bhíonn na páistí imithe a luí.


Ach an rud is mó ar fad a thaitníonn liom faoi na cúrsaí ná a bheith ag malartú tuairimí agus moltaí le múinteoirí eile ar na fóraim maidir le pointí gramadaí a mhúineadh sa seomra ranga. Bíonn na gníomhaíochtaí a mholann daoine eile an-chruthaitheach go deo agus spreagann siad go mór mé. Fuair mé go leor smaointe iontacha cheana maidir le huimhreacha a mhúineadh, cleachtadh a dhéanamh ar bhriathra agus go leor rudaí eile mar sin. Bím ar bís i gcónaí le triail a bhaint as gníomhaíochtaí nua a spreagfaidh na páistí.


Cé acu cúrsaí a dtabharfaidh tú féin fúthu ar ranganna.com i mbliana?
An plean atá agam ná tabhairt faoin Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile mar shúil siar ar dtús agus ansin bogadh ar aghaidh go dtí Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile – le go mbeadh dúshlán agam. Beidh siad mar chineál caitheamh aimsire agam le linn an tsamhraidh! Níl dabht ar bith faoi ach gur cleachtadh agus síorchleachtadh atá ag teastáil le bheith iomlán cruinn ach is maith liom gur féidir dul chun cinn a dhéanamh ó chúrsa go cúrsa freisin.An molfá na cúrsaí do dhaoine eile?
Go cinnte! Mholfainn na cúrsaí dóibh siúd atá sa tóir ar chúrsa gramadaí ar ardchaighdeán agus atá ag lorg smaointe úra, cruthaitheacha leis an ngramadach a mhúineadh. Mholfainn iad go háirithe dóibhsean a mbeadh an tsolúbthacht tábhachtach dóibh.


Seachas a bheith ag déanamh staidéir ar an ngramadach, céard iad na pleananna eile atá agat don samhradh?
Is amhránaí traidisiúnta mé agus mar sin má bhíonn am ar bith le spáráil agam an samhradh seo beidh mé ag obair ar amhráin nua. Téim féin, m’fhear céile agus muintir Mhic Cába ar fad go Fleadh Cheoil na hÉireann gach samhradh agus mar sin beidh orm cúpla amhrán nua a bheith ar eolas agam don imeacht sin. Beidh an fhleadh ar siúl in Inis arís i mbliana agus táimid ag súil go mór leis. Beidh m’iníon Muireann ag an bhfleadh den chéad uair i mbliana, agus ní bheidh sí ach ocht mí – tús maith leath na hoibre, is dócha!Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir anseo.