Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Thug breis is míle múinteoir bunscoile faoi chúrsa EPV de chuid Ghaelchultúir anuraidh


An samhradh seo caite, d’éirigh le Gaelchultúr sprioc thábhachtach a bhaint amach nuair a thug breis agus míle múinteoir bunscoile faoi chúrsa Gaeilge ar ranganna.com, suíomh ríomhfhoghlama an chomhlachta. B’in an chéad uair riamh a thug an oiread sin múinteoirí faoi chúrsaí EPV de chuid Ghaelchultúir in aon samhradh amháin ó thosaigh an comhlacht á dtairiscint in 2009.


Arís i mbliana beidh cúrsaí EPV á dtairiscint ag Gaelchultúr do mhúinteoirí bunscoile fud fad na tíre. Cuirtear gach uile chúrsa ar fáil ar líne agus, dá bhrí sin, ní bhíonn srian ar aon mhúinteoir tabhairt faoi cheann acu – a fhad is atá fáil aige nó aici ar ríomhaire agus ar cheangal idirlín.


“Tá an-éileamh ar chúrsaí EPV Ghaelchultúir ó cuireadh tús leo ocht mbliana ó shin, agus tá fás agus forbairt tagtha orthu ó shin,” a deir Michelle Seoighe, Feidhmeannach Margaíochta an chomhlachta. “Is cúis áthais dúinne i nGaelchultúr go bhfuil sciar chomh mór sin de mhúinteoirí bunscoile na tíre ag caitheamh dua leis an teanga agus ar a ndícheall ag iarraidh barr feabhais a chur ar an gcumas atá acu an Ghaeilge a theagasc sa seomra ranga. Tá níos mó béime á leagan ar an gcumarsáid agus ar labhairt na teanga sa chóras oideachais gach bliain agus is léir go dtuigeann múinteoirí go bhfuil sé mar sprioc lárnach sna cúrsaí atá againne tacú leis an bhforbairt thábhachtach sin.”


Tá aitheantas ag cúrsaí EPV Ghaelchultúir ón Roinn Oideachais agus Scileanna, agus ceann de na cúiseanna a bhfilleann múinteoirí le níos mó ná cúrsa amháin a dhéanamh linn ná gur féidir leo suas le cúig lá EPV a thuilleamh ó na cúrsaí sin. De réir rialacha na Roinne maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne. Ní mór an cúrsa/na cúrsaí a dhéanamh idir 3 Iúil 2017 agus 25 Lúnasa 2017 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheann ar bith de na cúrsaí, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí thíos. €69 an táille atá ar gach cúrsa.


Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile
Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile
Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile
Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6
Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile
Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga

Fós idir dhá chomhairle? Léigh cur síos anseo ar thaithí Jenny McCabe, múinteoir a bhfuil roinnt cúrsaí EPV déanta aici le Gaelchultúr, agus a bhfuil sé i gceist aici tuilleadh a dhéanamh an samhradh seo.


Iadsan a bhfuil ceisteanna eile acu faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir, is féidir leo ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com nó glaoch ar (01) 484 5220.