Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr


Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach, a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici, le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Bhainisteoir Forbartha Gnó. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.


Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar dhíolachán agus ar mhargaíocht agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.


Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.


Dualgais
Is iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Forbartha Gnó ná:

  • a bheith i gceannas ar dhíolachán an chomhlachta
  • a bheith i gceannas ar mhargaíocht an chomhlachta
  • a bheith mar phríomhtheagmhálaí le custaiméirí an chomhlachta
  • tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn
  • tairiscintí a fhreagairt.

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí nó níos airde)


Cáilíocht/scileanna/taithí inmhianaithe
Cáilíocht iarchéime
Ardscileanna ríomhaireachta
Taithí ar na meáin dhigiteacha agus ar Google AdWords/Facebook Ads


Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.30pm, Dé Céadaoin, 25 Eanáir 2017


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com