Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Borradh leanúnach faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Gailearaí)


Tá an líon daoine atá ag tabhairt faoin Teastas sa Gaeilge Ghairmiúil (TGG) ag fás go leanúnach. I bhfómhar na bliana 2012 a reáchtáil Gaelchultúr an cúrsa den chéad uair, ag leibhéal 4 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC), agus ceathrar a d'fhreastail air. Anois, is féidir an TGG a dhéanamh ag leibhéil 3, 4, 5 agus 6 den CNC agus reáchtáiltear é in áiteanna éagsúla ar fud an oileáin. In 2016, thug breis agus 280 fostaí ón earnáil phoiblí faoin gcúrsa seo.


“Táimid an-sásta go bhfuil oiread de bhorradh faoin TGG,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “Tá cúrsa curtha le chéile againn atá téagartha agus taitneamhach, tá múinteoirí fostaithe againn atá cumasach agus cairdiúil, tá acmhainní luachmhara forbartha againn le húsáid sa seomra ranga agus taobh amuigh den seomra ranga, agus tá toradh na hoibre sin le feiceáil anois agus líon chomh mór sin daoine ag déanamh an chúrsa. Tá aiseolas an-dearfach á fháil againn ónár gcuid foghlaimeoirí agus filleann go leor acu le dul i mbun leibhéal níos airde, le leanúint orthu ar a n-aistear foghlama linn. Gan amhras, ní fhéadfadh muid oiread de dhul chun cinn a bheith déanta againn murach an tacaíocht atá faighte againn ó Fhoras na Gaeilge.”


Go dtí seo tá baill foirne ó bhreis agus 50 eagras éagsúil tar éis freastal ar an TGG. I bhfómhar na bliana seo caite, reáchtáladh an cúrsa i gContae na Gaillimhe, i gContae Mhaigh Eo, i gContae Chill Dara, i gContae Bhaile Átha Cliath agus in ionaid éagsúla i gcathair Bhaile Átha Cliath. Reáchtáiltear an cúrsa ar bhonn éilimh, mar sin is féidir le heagras poiblí in aon áit sa tír teagmháil a dhéanaamh le Gaelchultúr ag am ar bith den bhliain más mian leo an cúrsa a reáchtáil.


“Bíonn go leor eagras ag iarraidh an TGG a reáchtáil dá mbaill foirne ach tarlaíonn sé go minic nach mbíonn go leor daoine acu le hé a chur ar siúl iad féin. Ar an dea-uair tá réiteach na faidhbe aimsithe againn, a bhuíochas le cabhair ó oifigigh oiliúna agus Ghaeilge,” arsa Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir. “Trí chúrsa a reáchtáil in eagras amháin agus cuireadh a thabhairt d’fhostaithe ó eagrais eile freastal ar an gcúrsa sin freisin, tá ag éirí linn cúrsaí a reáchtáil d’fhostaithe ó eagrais de gach méid agus laghdaíonn an cur chuige seo an praghas do gach dream. Leis an gcur chuige seo tá sé mar sprioc againn an TGG a chur ar fáil i ngach cúige i mbliana.”


Seo a leanas roinnt grianghraf ó na searmanais bhronnta éagsúla a bhí againn le tamall anuas:
Cuirfear tús arís leis an TGG i mí an Mhárta i nGaelchultúr agus beo ar líne, ach is féidir cúrsa a reáchtáil taobh istigh d'eagras ag am ar bith. Tá an comhlacht ag reáchtáil measúnuithe in eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí ar fud na tíre faoi láthair.


Tá níos mó eolais, mar aon le bróisiúr digiteach, le fáil ach cliceáil anseo.


Déan teagmháil le Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir (diarmuid@gaelchultur.com nó 01 484 5225), am ar bith le measúnú a eagrú duit féin nó do chomhghleacaí de do chuid, nó díreach le níos mó eolais a fháil faoin TGG.