Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallamh le hiarmhac léinn


An bhfuil tú ag smaoineamh ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA) a dhéanamh le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr an fómhar seo? Nó b'fhéidir go bhfuil tú fós idir dhá chomhairle faoi? Tá neart eolais le fáil faoin DISA ar gaelchultur.com, gan amhras, ach uaireanta is é an bealach is fearr le léargas a fháil ar chúrsa ná trí shúile na mac léinn.


Chuige sin, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le déanaí le Siobhán McNamara, a thug faoin DISA in 2013/14, le fáil amach cén chaoi a bhfuil an cúrsa tar éis dul chun sochair di ina saol gairmiúil.


Déan cur síos ar do chúlra oideachais.
D’fhreastail mé ar Choláiste San Dominic i nDroim Conrach, Baile Átha Cliath, agus ansin chuaigh mé ar aghaidh le céim a bhaint amach sa Léann Eorpach i gColáiste na Tríonóide. Mar chuid den chúrsa sin rinne mé staidéar ar an Rúisis agus chaith mé bliain i Moscó. Rinne mé máistreacht ansin san Aistriúchán Liteartha (TCD), ag aistriú ón Rúisis go Béarla, agus ag an am céanna bhain mé amach Teastas sa Teangaireacht don Phobal in DCU. Tar éis dom cúpla bliain a chaitheamh ag obair mar aistritheoir agus i leabharlann, fuair mé post lánaimseartha mar leabharlannaí meánscoile. Agus mé ag obair sa leabharlann scoile, bhain mé Máistreacht san Oideachas amach (cúrsa páirtaimseartha i gColáiste na Tríonóide) chun níos mó a fhoghlaim faoi chúrsaí oideachais agus faoi fhoghlaim teangacha.


Ar tógadh le Gaeilge tú? Cén taithí a bhí agat ó thaobh na Gaeilge de sular thosaigh tú ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán?
Níor tógadh le Gaeilge mé, ach bhí dearcadh an-dearfach ag mo thuismitheoirí i leith na teanga i gcónaí. Bhí múinteoirí Gaeilge sármhaithe agam sa mheánscoil, agus rinne mé cúpla cúrsa samhraidh i gColáiste Sheosaimh, Cill Chiaráin, áit ar chuir mé snas ar mo chuid Gaeilge labhartha. Tar éis na hArdteiste ní dhearna mé aon staidéar ar an teanga, cé gur lean mé ar aghaidh á labhairt go rialta le cairde agus le comhghleacaithe.


Cén fáth ar chinn tú ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh? Cén áit ar chuala tú faoin gcúrsa?
Bhí fonn orm le fada cúrsa éigin a dhéanamh agus cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge, ach bhí sé deacair rud éigin páirtaimseartha a aimsiú i mBaile Átha Cliath. Nuair a chuala mé go raibh an Dioplóma Iarchéime ag tosú bhí sé foirfe dom i ndáiríre. Chuala mé go raibh caighdeán múinteoireachta an-ard i nGaelchultúr, agus ós rud é go raibh taithí aistriúcháin agam, bhí a fhios agam go mbeadh suim agam san ábhar. Bheinn ag cur le scileanna a bhí agam cheana agus ag foghlaim faoi chruinnscríobh na Gaeilge ag an am céanna. Anuas air sin bheinn in ann an cúrsa a dhéanamh agus leanúint ar aghaidh ag obair go lánaimseartha. Ní cuimhin liom go díreach cén áit ar chuala mé faoin gcúrsa; is dócha gur inis cara liom dom faoi.


Cad iad na rudaí is mó a d'fhoghlaim tú le linn an chúrsa?
Chuir mé go mór le mo chuid scileanna teanga, aistriúcháin agus eagarthóireachta. Tá tuiscint i bhfad níos fearr agam anois ar ghramadach na Gaeilge. D’fhoghlaimíomar an-chuid freisin faoi na hacmhainní ar líne atá ar fáil do Ghaeilgeoirí, agus bhí sé sin an-úsáideach ar fad.


Ar chabhraigh an cúrsa leat dul chun cinn a dhéanamh sa saol oibre? An bhfuil na scileanna a d'fhoghlaim tú á gcur i bhfeidhm agat anois?
Táim fós ag obair mar leabharlannaí meánscoile agus anois tá i bhfad níos mó muiníne agam nuair a chuireann na daltaí ceisteanna orm faoin nGaeilge. Eagraím imeachtaí le haghaidh Sheachtain na Gaeilge sa scoil chomh maith. Agus, a bhuí leis na scileanna a d’fhoghlaim mé ar an Dioplóma Iarchéime, bhain mé obair nua pháirtaimseartha amach mar eagarthóir Gaeilge ar an irisleabhar Inis. Is iris faoi leabhair do pháistí é sin agus bainim an-taitneamh as léirmheasanna agus gné-ailt a choimisiúnú agus a chur in eagar.An bhfuil sé i gceist agat níos mó staidéir a dhéanamh ar an nGaeilge?
Tá. Ba mhaith liom an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí a bhaint amach ionas go mbeidh mé in ann aistriúcháin go Gaeilge a dhéanamh go gairmiúil.Is féidir cliceáil ar an íomhá ar dheis le teacht ar bhróisiúr an DISA do 2017/18.