Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Tús curtha le sraith úrnua ar ClubLeabhar.com


I sraith seo ClubLeabhar.com tá meascán breá arís againn d’úrscéalta agus de ghearrscéalta, de scéalta nua-aimseartha agus d’fhicsean staire, de scéalta lán spraoi agus de scéalta lán machnaimh, de chlasaicigh agus de shaothair nuascríofa.


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla de na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar spreagúil ar leabhar na míosa.


Mura bhfuil tusa cláraithe mar bhall de ClubLeabhar.com go fóill, is féidir é sin a dhéanamh anois díreach ach cliceáil ar an nasc seo! Tá an bhallraíocht saor in aisce agus ní thógfaidh sé ach nóiméad nó dhó ort clárú. Ansin, beidh fáil agat ar na gluaiseanna, na podchraoltaí agus sleachta as na leabhair ar fad atá roghnaithe againn go dtí seo.


Club Leabhar Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath

Tá club leabhar á reáchtáil ag Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath ó bhí mí Mheán Fómhair na bliana seo caite ann, agus buaileann baill an chlub sin lena chéile ag deireadh gach míosa leis an leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don mhí sin a phlé. Reáchtáiltear cruinnithe an chlub i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, agus tá fáilte roimh chách freastal orthu. Is féidir clárú anseo (saor in aisce) le heolas a fháil maidir leis na cruinnithe.


Pléifear Danny, Seaimpín an Domhain le Roald Dahl, atá aistrithe go Gaeilge ag Muiris Ó Raghallaigh, an chéad leabhar i sraith an earraigh, ó 7pm ar aghaidh, Déardaoin, 26 Eanáir 2017.


Leabhair na sraithe Eanáir–Meitheamh 2017


Eanáir:


Danny, Seaimpín an Domhain le Roald Dahl, aistrithe ag Muiris Ó Raghallaigh


Cuireadh tús le sraith an earraigh le Danny, Seaimpín an Domhain, atá ar cheann de na leabhair is mó tóir a scríobh Roald Dahl. Tá an leabhar seo tar éis a bheith aistrithe go neart teangacha éagsúla, agus tá leagan Gaeilge de curtha ar fáil le déanaí ag Muiris Ó Raghallaigh.


Insítear scéal Danny agus a athar William san úrscéal seo (1975), agus dírítear go háirithe ann ar an ngrá speisialta a bhíonn idir athair agus mac. Is scéal é a bhaineann le roghanna morálta, agus a thaispeánann an tslí a ndéanann daoine ‘maithe’ drochrudaí, nó an tslí a gcuirtear daoine i gcás go mbíonn orthu roghanna deacra a dhéanamh. Ina dhiaidh sin féin, tugann an leabhar seo dóchas do dhaoine óga. Taispeánann sé gur féidir leo céimeanna beaga a thógáil in aghaidh daoine atá ag déanamh géarleanúna orthu, agus cathanna beaga a bhuachan trí chlisteacht agus obair chrua.


Feabhra:


Go mbeinnse choíche saor le Máire Dinny Wren


Is éard atá sa chnuasach seo ná scéalta faoi mhná láidre a mbíonn orthu streachailt in éadan a ndíchumhachtaithe i saol nach bhfuil i gcónaí ceart ná cóir. Tá uaillmhian na saoirse le feiceáil sna mná atá sna scéalta seo; tallanna dochloíte na beatha a thugann orthu troid ar son a saoirse agus a neamhspleáchais.


Foréigean, fealladh, dealús, imirce - tá na nithe sin go léir sna scéalta agus gach scéal tiomáinte ag tuiscint ghéar ar an daonnacht agus ar an ngrá atá i gcroílár gach carachtair. Tá na scéalta curtha i láthair i nguth fileata a thugann le fios go bhfuil i gcónaí níos mó ag tarlú ná mar a fheictear ar an gcéad amharc.


Márta:


Máire Nic Artáin le Séamus Ó Néill


Is úrscéal é seo ina dtugtar léargas íogair aibí ar eascairdeas na Sé Chontae le linn aimsir an chéad chogaidh dhomhanda. Sa scéal lándaonnachtúil seo déantar cur síos ar scoilteanna truamhéalacha pobail agus creidimh, agus ar iarracht an fhíorghrá na deighiltí sin a shárú. Iarracht gan rath í, áfach, agus faigheann nimh thubaisteach na dTrioblóidí an lámh in uachtar faoi dheireadh agus déanann sí an leathshonas crua-aimsithe úd a chloí arís ... ag maíomh, go tragóideach, nach féidir an dubh a chur ina gheal ach seal san áit a dtéann an nimh go domhain san fhuil.


Aibreán:


An Dochtúir Áthas le Liam Mac Cóil


“Ceann desna húrscéalta is dea-scríofa, is difriúla, is spéisiúla - in aon fhocal amháin, is fearr - a foilsíodh in Éirinn le fada an lá. Coinnítear ar bís thú ó leathanach go leathanach.” - Pearse Hutchinson


Is é an leabhar seo, a céadfhoilsíodh i 1994, ceann den bheagán úrscéalta trialacha nua-aimseartha lánfhada sa Ghaeilge. Caidreamh an laoich lena shíciatraí is ábhar dó - nó an féidir an méid sin féin a rá go cinnte?

Bealtaine:


Hula Hul le Seán Mac Mathúna


“Ciarraí, 1923. Ar bharr an choma thuas chas sé agus d’fhéach sé thar n-ais. Bhí sí fós ann, le hais an tobair, is a buicéidín aici is í ag féachaint suas air. D’fhéach sí beag, leochaileach, uaigneach. Thuig sé na trí rud san go maith. Ní raibh sé riamh le bean.”


Seo é scéal Mhait Dálaigh, fear nach raibh riamh le bean; scéal Cháit Ní Bhric, bean óg a bhfuil a saol caite aici ag sclábhaíocht; agus scéal Bhreen, ógánach slachtmhar a bhfuil a chrois féin le hiompar aige trí shneachta shléibhte Chiarraí agus é ina chogadh dearg ar gach taobh de.


Meitheamh:


Íbíotsa le Labhrás Ó Finneadha


Téigh go hÍbíotsa ar feadh coicíse agus tá sé romhat amach: lá ar an trá gan náire; codladh gan dúiseacht ar an tsráid; priocadh na díchéille; an t-ál fáin; aistear an aithreachais; tobac agus ól ar an gcúlráid; tonnadh chun na síoraíochta; agus fiú amháin cá bhfios cé a chasfaí ort? Scéilíní fánacha a léiríonn eachtraí beaga an tsaoil i sochaí cheilte an oileáin.
Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com.