Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Dátaí tábhachtacha

Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 28 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 28 Eanáir 2017Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt31 Eanáir 2017
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin1 Feabhra 2017
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin2 Feabhra 2017

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Ranganna Oíche Gaeilge an Earraigh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 6 Feabhra 2017. Is i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 6 Feabhra 2017Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5 agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an t-earrach seo. Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar an idirlíon agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 28 Feabhra 2017 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 1 Márta 2017 (leibhéal 4), Déardaoin, 2 Márta 2017 (leibhéal 5) agus Déardaoin, 2 Márta 2017 (leibhéal 6).Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith i gceannáras Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 4 Feabhra 2017Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.
Rogha 1: Ranganna dhá uair an chloig i nGaelchultúr, uair sa tseachtain, idir 8 Márta agus 3 Bealtaine, mar aon le foghlaim ar líne
Rogha 2: Dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún dhá uair an chloig ar líne, idir 4 Márta agus 29 Aibreán, mar aon le foghlaim ar líne
Tuilleadh eolais...
Dátaí: 8 Márta – 3 Bealtaine 2017 (Rogha 1), 4 Márta – 29 Aibreán 2017 (Rogha 2)Club Leabhar Ghaelchultúir

Beidh Club Leabhar Ghaelchultúir ar siúl arís an mhí seo i gceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Pléifidh baill an chlub Danny Seaimpín an Domhain, an t-aistriúchán atá déanta ag Muiris Ó Raghallaigh ar Danny the Champion of the World le Roald Dahl. Leanfaidh an club ar aghaidh sna míonna ina dhiaidh sin, ag léamh agus ag plé na leabhar uile atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com do shraith an earraigh. Tá fáilte roimh chách freastal ar na cruinnithe seo - ní gá ach clárú (saor in aisce) anseo le bheith ar liosta seoltaí an chlub.
Dáta: 7.00–8.30pm, Déardaoin, 26 Eanáir 2017
Ionad: Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Siamsaíocht@6! le Gael Linn
Bí i láthair ag Siamsaíocht@6! nuair a bheidh ceol aoibhinn á chur ar fáil ag Ger Wolfe (amhránaí/cumadóir).
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 6.00–8.00pm, Déardaoin, 19 Eanáir 2017
Ionad: Amharclann Chúirt an Phaoraigh, Teach Cathrach Chúirt an Phaoraigh, Baile Átha Cliath 2 Cead isteach: €12
Áirithintí: Déan teagmháil le Niamh de Búrca ar (087) 254 7574 / niamh@gael-linn.ie
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, mar sin ní mór áit a chur in áirithe roimh ré.Gradaim Cheoil NÓS 2017 Déanfar ceiliúradh ar scoth an cheoil chomhaimseartha Ghaeilge ag an ócáid seo. Beidh gradaim le bronnadh i seacht gcatagóir agus beidh ceol beo le cloisteáil ar feadh na hoíche.
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 7.00pm, Dé hAoine, 20 Eanáir 2017
Ionad: The Sugar Club, Baile Átha Cliath Ticéid: €18 - ar fáil anseoReic Oíche filíochta dhátheangach – bíonn filíocht, rapcheol, dánta, amhráin agus scéalta a chloisteáil ag an imeacht seo.
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 7.30pm, Déardaoin, 2 Feabhra 2017
Ionad: Generator Hostel, Margadh na FeirmeImbolc 2017
Is comhdháil Ghaeilge inspioráideach é Imbolc. Beidh sé ar siúl san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí, agus i measc na gcainteoirí i mbliana, beidh Sorcha Nic Mhathúna, Máirtín Mac Con Iomaire agus Dónal Ó Céilleachair, agus beidh ceol le cloisteáil ó Chaoimhín Ó Raghallaigh. Tuilleadh eolais...
Dáta: Dé Sathairn, 11 Feabhra 2017
Ionad: Ionad Cultúrtha, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí
Ticéid: Le fáil anseoScoil Gheimhridh Chumann Merriman
Tionólfar Scoil Gheimhridh Merriman 2017 ar Champas Phádraig, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 9 agus in Óstán an Skylon, Bóthar Dhroim Chonrach, 3 – 5 Márta. Tuilleadh eolais le teacht go luath anseo
Dátaí: 3 – 5 Márta 2017
Ionad: Campas Phádraig, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 9 agus Óstán an Skylon, Bóthar Dhroim ChonrachFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2017
Beidh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl i gCeatharlach 18 – 22 Aibreán agus beidh go leor imeachtaí suimiúla á reáchtáil le linn na féile sin. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin bhféile, mar aon le clár na féile, anseo
Dátaí: 18 – 22 Aibreán 2017