Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Amhrán na míosa: Tá Dhá Ghabhairín Bhuí Agam


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán atá againn daoibh an mhí seo ná “Tá Dhá Ghabhairín Bhuí Agam”, amhrán meidhreach gan bhrí as Cúige Mumhan. Seo leagan den amhrán atá ag an bhfonnadóir Nell Ní Chróinín, arb as Gaeltacht Mhúscraí in iarthar Chorcaí di. Bhuaigh Nell Corn Uí Riada ag Oireachtas na bliana 2014 agus gan í ach ceithre bliana is fiche d'aois.
Tá dhá ghabhairín bhuí agam, I have two little yellow goats,
Is minseach bhainne, minseach bhainne. And a nanny-goat for milk, a nanny-goat for milk.
Briseann siad an croí ionam, They break the heart within me,
Á dtabhairt abhaile, á dtabhairt abhaile. Driving them home, driving them home.
Níl áit agam go gcrúfainn iad,I have no place to milk them,
Ach síos tríom hata, síos tríom hata. But down through my hat, down through my hat.
Scaoileann mo hata tríd é, My hat lets it through,
Ar fuaid an bhaile, ar fuaid an bhaile. Around the town, around the town.

Tá dhá ghabhar sa choill agam,I have two goats in the woods,
Is caoirigh geala, caoirigh geala.And white sheep, white sheep.
Ní íosfaidís aon ní dhom, They would eat nothing for me,
Ach barr an aitinn, barr an aitinn. Except the top of the furze, the top of the furze.
Cuirim in aghaidh an chlaí iad,I herd them up against the wall,
Le stumpa de bhata, stumpa de bhata. With a stump of a stick, a stump of a stick.
Siúd thar mhullach an chlaí iad, Over the top of the wall they go,
I bhfad ó bhaile, i bhfad ó bhaile.Far from home, far from home.

Port nach bhfuil ag an bpíobaire,A tune that the piper doesn’t know,
Ná Hieland Laddie, Hieland Laddie.Is Hieland Laddie, Hieland Laddie.
Port nach bhfuil ag an bpíobaire, A tune that the piper doesn’t know,
Ná Hieland Laddie, Hieland Laddie. Is Hieland Laddie, Hieland Laddie.
Seán Ó Ceallaigh an píobaire,Seán Ó Ceallaigh is the piper,
Is bíodh sé mar sin, bíodh sé mar sin.And let it be like that, be like that.
Seán Ó Ceallaigh an píobaire,Seán Ó Ceallaigh is the piper,
Is bíodh sé mar sin, bíodh sé mar sin. And let it be like that, be like that.

Véarsaí 1 go 3 arís.Verses 1 to 3 again.