Nuachtlitir #36: Meán Fómhair 2016

ClubLeabhar.com - sraith nua agus club nua!


Beidh tús á chur le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo chugainn agus beidh ceithre shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus deireadh na bliana. Neamhfhicsean agus ficsean, úrscéalta agus gearrscéalta – tá éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar ClubLeabhar.com an fómhar seo le sibh a choinneáil ag léamh agus ag plé!


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla de na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar ar leabhar na míosa, agus cuirtear ceisteanna samplacha ar fáil ar an bhfóram le plé a spreagadh.


Club Leabhar Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath

Tá dea-scéala eile againn daoibhse atá cur fúibh i mBaile Átha Cliath: beidh club leabhar dá chuid féin á reáchtáil ag ClubLeabhar.com an fómhar seo, i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Tá fáilte roimh chách freastal ar chruinnithe an chlub seo - níl le déanamh agat ach clárú anseo (saor in aisce) le heolas a fháil maidir leis na cruinnithe.


Pléifear Éagóir le Seán Ó Cuirreáin, an chéad leabhar i sraith an fhómhair, ó 7pm ar aghaidh, Dé hAoine, 30 Meán Fómhair 2016, agus buailfidh an t-údar féin isteach ina dhiaidh sin le roinnt ceisteanna a fhreagairt.


Tairiscint speisialta

I mbliana arís, tá tairiscint speisialta, lascaine de 10%, ag www.siopa.ie do léitheoirí ar mian leo na ceithre leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Meán Fómhair–Nollaig a cheannach le chéile. Cliceáil anseo leis an deis seo a thapú.


Leabhair na sraithe Meán Fómhair–Nollaig 2016


Meán Fómhair:


Éagóir le Seán Ó Cuirreáin


Saothar neamhfhicsin a chuirfidh tús le sraith an fhómhair i mbliana - cuntas cuimsitheach Sheáin Uí Chuirreáin ar eachtra uafar a tharla i Mám Trasna sa bhliain 1882, nuair a dúnmharaíodh cúigear go barbartha sa cheantar iargúlta sin ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo, agus ar an triail éagórach a tharla tar éis na ndúnmharaithe sin.


Is éachtach an taighde a rinne Ó Cuirreáin agus an saothar seo á chur le chéile aige, agus tá fianaise an taighde sin le feiceáil sna híomhánna a mhaisíonn an leabhar - comhfhreagras idir na pearsana a bhí bainteach leis an triail, grianghraif agus eile - agus sa chaoi a n-éiríonn go seoigh leis an léitheoir a thabhairt siar go dtí an tréimhse úd in Éirinn, gona bochtaineacht, a maorlathas agus a teannas faoi chúrsaí talún.


Deireadh Fómhair


An Tearmann le Alex Hijmans


Ceithre leabhar de chuid an údair bhisiúil Ollannaigh seo a bhí againn go dtí seo ar ClubLeabhar.com - Favela, Gonta, Aiséirí agus Splancanna ó shaol eile - agus tá an-áthas orainn go mbeidh a úrscéal úrnua, An Tearmann, ar fáil díreach in am le bheith mar leabhar na míosa againn i mí Dheireadh Fómhair.


Scéal Eoin Uí Shíocháin atá sa scéal seo, Éireannach óg as Contae an Chláir a théann chun na Brasaíle le taighde a dhéanamh ar choimhlint fhuilteach idir treibh bhundúchasach agus úinéirí talún. De réir mar a chuireann Eoin aithne ar mhuintir na háite, áfach, tagann sé ar an tuiscint nach bhfuil scéal na coimhlinte chomh simplí is a shíl sé ar dtús - ach faoin am sin, tá sé rómhall. Dá lomainneoin, beidh ról lárnach le himirt ag Eoin sa choimhlint nuair a thiocfaidh sí chun buaice.


Samhain


An Grá Riabhach le Biddy Jenkinson


Is mar fhile go príomha atá aithne ag an saol ar Bhiddy Jenkinson, ach is ealaíonta an scríbhneoir gearrscéalta í freisin, gan aon amhras. Baineann na hocht scéal déag sa chnuasach seo, An Grá Riabhach, le raidhse leathan ábhar agus téamaí - an tseanaois, an mhiotaseolaíocht, cúpláil éisc, cúrsaí creidimh, an gharraíodóireacht - ach tá dhá ghné ann a shnaidhmeann trí gach uile scéal sa chnuasach, mar atá an greann agus carachtracht den scoth.


Nollaig


An Fuadach le Robert Louis Stevenson, aistrithe ag Darach Ó Scolaí


Is é Dáibhí Bálfúr príomhcharachtar an scéil eachtraíochta seo, atá lonnaithe in Albain san ochtú haois déag. Go luath tar éis bhás a thuismitheoirí, tagann Dáibhí ar fhianaise gurb eisean, seachas a uncail, oidhre dlisteanach eastát a mhuintire. Sular féidir leis rud ar bith a dhéanamh faoi sin, áfach, fuadaítear é agus caithfidh sé dul i ngleic le fiántas polaitiúil agus tírdhreacha na hAlban.


Is ceann de chlasaicigh litríocht an Bhéarla é Kidnapped le Robert Louis Stevenson, a céadfhoilsíodh sa bhliain 1886, agus dá bharr sin bhí sé ar cheann de na chéad aistriúcháin a choimisiúnaigh an Gúm siar sna 1920idí agus iad ag iarraidh bonn a chur faoi litríocht na Gaeilge. Ní ar an aistriúchán sin, a rinne Leon Ó Broin agus a foilsíodh i 1931, atá an t-aistriúchán seo bunaithe, áfach - is leagan úrnua é atá déanta ag Darach Ó Scolaí, agus atá curtha in oiriúint aige do léitheoirí an lae inniu.Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com.