Dátaí tábhachtacha

Seisiúin eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán*:12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 19 Bealtaine 2018
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 21 Lúnasa 2018
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 25 Lúnasa 2018

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Spriocdháta d’iarratais:Déardaoin, 28 Meitheamh 2018 (Babhta 1)

Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018 (Babhta 2)
Scrúdú iontrála:2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 7 Iúil 2018 (Babhta 1)

2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 1 Meán Fómhair 2018 (Babhta 2)

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Tairiscintí á seoladh chuig iarratasóirí ar an ríomhphost:Dé Máirt, 10 Iúil 2018 (Babhta 1)
Dé Máirt, 4 Meán Fómhair 2018 (Babhta 2)
Tús an chúrsa:10.00am, Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair 2018

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2