Dátaí tábhachtacha

Seisiúin eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán*:12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 20 Bealtaine 2017
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 22 Lúnasa 2017
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 26 Lúnasa 2017

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Spriocdháta d’iarratais:Déardaoin, 29 Meitheamh 2017 (Babhta 1)

Dé hAoine, 25 Lúnasa 2017 (Babhta 2)
Scrúdú iontrála:2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 8 Iúil 2017 (Babhta 1)

2.00-4.00pm, Dé Sathairn, 2 Meán Fómhair 2017 (Babhta 2)

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Tairiscintí á seoladh chuig iarratasóirí ar an ríomhphost:Dé Máirt, 11 Iúil 2017 (Babhta 1)
Dé Máirt, 5 Meán Fómhair 2017 (Babhta 2)
Tús an chúrsa:10.00am, Dé Sathairn, 23 Meán Fómhair 2017

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2