Ranganna oíche Gaeilge, fómhar 2018
Tá an rang seo lán.
Ar mhaith leat dul ar an liosta feithimh don rang seo?
Tús an chúrsa 26 Meán Fómhair 2018
Críoch an chúrsa 5 Nollaig 2018
Cathain Dé Céadaoin, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €200
Leibhéal Meánrang 2
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 24 Meán Fómhair 2018 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2