Ranganna oíche Gaeilge, samhradh 2018
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 15 Bealtaine 2018
Críoch an chúrsa 17 Iúil 2018
Cathain Dé Máirt, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €180
Leibhéal Meánrang 1
Ionad Ceatharlach - Áras an Chontae, Ceatharlach
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 14 Bealtaine 2018 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath agus áiteanna eile timpeall na tíre. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Áras an Chontae,
Bóthar Átha Í,
Ceatharlach


View Larger Map