Ranganna oíche Gaeilge, earrach 2018
Ní féidir clárú don rang seo faoi láthair.
Tús an chúrsa 5 Feabhra 2018
Críoch an chúrsa 16 Aibreán 2018
Cathain Dé Luain, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €200
Leibhéal Bunrang 2
Ionad Corcaigh - Gael-Taca
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 5 Feabhra 2018 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCeatharlach. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gael-Taca,
22 Cé Uí Shúilleabháin,
Corcaigh.
T12 PH6N