Ranganna oíche Gaeilge, earrach 2018
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 5 Feabhra 2018
Críoch an chúrsa 23 Aibreán 2018
Cathain Dé Luain, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €180
Leibhéal Bunrang 2
Ionad Ceatharlach - Áras an Chontae, Ceatharlach
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 5 Feabhra 2018 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCeatharlach. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Áras an Chontae,
Bóthar Átha Í,
Ceatharlach


View Larger Map