Ranganna oíche Gaeilge, fómhar 2017
Tá an rang seo lán.
Ar mhaith leat dul ar an liosta feithimh don rang seo?
Tús an chúrsa 26 Meán Fómhair 2017
Críoch an chúrsa 5 Nollaig 2017
Cathain Dé Máirt, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €180
Leibhéal Meánrang 2
Ionad Ceatharlach - Áras an Chontae, Ceatharlach
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 25 Meán Fómhair 2017 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Áras an Chontae,
Bóthar Átha Í,
Ceatharlach


View Larger Map