Ranganna oíche Gaeilge, samhradh 2017
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 11 Bealtaine 2017
Críoch an chúrsa 13 Iúil 2017
Cathain Déardaoin, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €200
Leibhéal Cruinneas sa Ghaeilge 1
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 08 Bealtaine 2017 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath agus áiteanna eile timpeall na tíre. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2