Iarrthóirí ar mian leo post a bhaint amach in Institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh

Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Údarás um Ard-Oideachas agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge, agus tá dhá choinníoll leagtha síos ag an dá eagraíocht sin:

  1. Ní mór dóibhsean ar mian leo tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus a bhfuil suim acu post a bhaint amach i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh scrúdú ag Leibhéal B2 de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a dhéanamh;
  2. Ar chríochnú an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dóibh, beidh ar na mic léinn sin Leibhéal C1, ar a laghad, a bhaint amach i scrúdú foirmiúil de chuid TEG.

Nóta: Daoine a bhfuil Leibhéal B2 TEG (lánchreidiúint) bainte amach acu le dhá bhliain anuas, is é sin in 2015 nó in 2016, ní gá dóibh tabhairt faoin scrúdú sin an athuair.

Fiú má thugann iarrthóirí faoi scrúdú Leibhéal B2 TEG, beidh orthu gnáthscrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh freisin. Beidh deis acu an scrúdú iontrála sin a dhéanamh ar dhá dháta éagsúla: Dé Sathairn, 8 Iúil 2017 nó Dé Sathairn, 2 Meán Fómhair 2017 (2.00–4.00pm ar an dá dháta). Cliceáil anseo le heolas a fháil faoi dhátaí scrúduithe.

Buntáiste Breise
Cé nach mbeidh sé riachtanach go mbeadh pas faighte sna scrúduithe thuasluaite de chuid TEG acusan a bheidh ag iarraidh post a bhaint amach i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, buntáiste breise a bheidh ann dóibh na cáilíochtaí sin a bheith acu.

Lascaine
Cuirfidh Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr lascaine iomlán de €500 ar tháillí an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar fáil dóibhsean a thabharfaidh faoi scrúdú B2 TEG roimh an gcúrsa agus faoi scrúdú C1 TEG ar chríochnú an chúrsa dóibh, má éiríonn leo pas a fháil sa dá scrúdú sin. Beidh ar na mic léinn féin táille an scrúdaithe ag B2 (€150) agus táille an scrúdaithe ag C1 (€175) a íoc.

An próiseas
Más spéis leatsa an modh iontrála áirithe seo chuig an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, seo achoimre ar na céimeanna éagsúla a bheidh i gceist sa phróiseas:

Iarratas a chur isteach ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán faoin 29 Meitheamh 2017. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo faoin bpróiseas iontrála.

Iarratas a chur isteach ar B2 TEG faoin 28 Iúil 2017 agus an scrúdú a dhéanamh ar an 12 Lúnasa 2017. Tá eolas faoi spriocdhátaí agus dátaí scrúduithe le fáil ach cliceáil anseo.

Scrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh ar cheann de na dátaí seo: Dé Sathairn, 8 Iúil 2017 (2–4pm) nó Dé Sathairn, 2 M.F. 2017 (2–4pm).

Cliceáil anseo le heolas a fháil faoi dhátaí scrúduithe.

Scrúdú Leibhéal B2 TEG
(roimh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán)
Is féidir leosan ar mian leo scrúdú TEG ag Meánleibhéal 2 (B2) a dhéanamh tabhairt faoi i mí Lúnasa 2017. Tá tuilleadh eolais maidir le dátaí na scrúduithe sin le fáil ar www.teg.ie.

Eolas breise:
Is lánchreidiúint atá i gceist (cluastuiscint, léamhthuiscint, scríobh agus úsáid na Gaeilge, scrúdú cainte).

Tá gach eolas faoi na scrúduithe (siollabas, scrúduithe samplacha, ceisteanna coitianta) le fáil ar an suíomh www.teg.ie.

Meabhraítear d’iarrthóirí nach ionann pas a fháil i Scrúdú Mheánleibhéal 2 (B2) agus barántas go n-éireoidh leo áit a bhaint amach ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA) le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Is réamhcháilíocht atá i gceist i gcás pas i Scrúdú Mheánleibhéal 2 (B2) agus ba cheart d’iarrthóirí iad féin a chur ar an eolas faoi na critéir iontrála a bhaineann leis an DISA.

Scrúdú Leibhéal C1 TEG
(tar éis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán)
I gcás iarrthóirí a thabharfaidh faoi scrúdú B2 TEG, agus a gheobhaidh lascaine €250 ar tháillí sheimeastar 1 an DISA, beidh orthu tabhairt faoi Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1) TEG in 2018 (cuirfear níos mó sonraí maidir le dátaí, etc. ar fáil níos cóngaraí don am). Má éiríonn leo pas a fháil sa scrúdú ag C1, aisíocfaidh Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr €250 de tháillí sheimeastar 3 leo.