Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Ginearálta)

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Ginearálta) ar fáil ó mhí Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh. Mairfidh an clár seo, atá ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, trí sheimeastar ar fad.

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Ginearálta) dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin.

Chun teacht ar eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Ginearálta):

• cliceáil ar na rannóga éagsúla atá sa cholún ar chlé

• cliceáil ar an íomhá thíos chun bróisiúr an chúrsa a íoslódáil

• glaoigh ar (01) 484 5220

• scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.

Is féidir iarratas a chur isteach anois ar áit ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Ginearálta).

Tá foirm iarratais an chúrsa le fáil sa bhróisiúr thíos nó is féidir é a chomhlánú ar líne anseo.