Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Aontas Eorpach)

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Aontas Eorpach) ar fáil ó mhí Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh. Mairfidh an clár seo, atá ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, trí sheimeastar ar fad.

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Aontas Eorpach) dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin.

Tá an cúrsa seo áirithe faoin Tionscadal Ardscileanna Gaeilge agus beidh coinníolacha áirithe iontrála agus fágála i gceist d’iarratasóirí ar mian leo tabharit faoi. Tabharfar tacaíocht bhreise ar an gcúrsa seo d’iarrthóirí le cuidiú leo post a bhaint amach in Institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh. Cliceáil anseo le haghaidh níos mó eolais faoin ngné seo den chúrsa.

Chun teacht ar eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Aontas Eorpach):

• cliceáil ar na rannóga éagsúla atá sa cholún ar chlé

• cliceáil ar an íomhá thíos chun bróisiúr an chúrsa a íoslódáil

• glaoigh ar (01) 484 5220

• scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.

Is féidir iarratas a chur isteach anois ar áit ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (Aontas Eorpach).

Tá foirm iarratais an chúrsa le fáil sa bhróisiúr thíos nó is féidir é a chomhlánú ar líne anseo.