Cláraigh do chúrsa - céim 1

Chun clárú, comhlánaigh an fhoirm thíos, le do thoil.
An bhfuil cuntas agat cheana?
Má tá cuntas úsáideora agat ar gaelchultur.com cheana féin, logáil isteach ar dtús, le do thoil.

Eolas faoin gcúrsa

Cúrsa
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2018–2019 (Meán Fómhair 2018 - Nollaig 2019) - Baile Átha Cliath agus ar líne - Leibhéal 9 den NFQ

Eolas fútsa

Céadainm
Sloinne
Seoladh ríomhphoist
Is é do sheoladh ríomhphoist a bheidh mar ainm logála isteach don suíomh seo.
Pasfhocal

Breis eolais fútsa (roghnach)

Seoladh
Baile/Cathair
Tír
Uimhir fóin
Uimhir fóin póca

Ceisteanna sa bhreis

Dáta breithe
LL/MM/BBBB
Saoránacht
Cén áit ar chuala tú faoin gcúrsa?
Scileanna ríomhaireachta: brabhsálaithe éagsúla (e.g. Chrome, Edge)
Scileanna ríomhaireachta: Microsoft Word (nó a chomhionann)
Scileanna ríomhaireachta: ríomhphost
Cén fáth ar mhaith leat an cúrsa seo a dhéanamh?
Caílíochtaí acadúla: teideal, leibhéal, institiúid, bliain, toradh agus ábha(i)r
Taithí ghairmiúil agus taithí eile