English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Post lánaimseartha le Gaelchultúr

Tá post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Margaíochta ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Ranganna oíche Ghaelchultúir ag dul ó neart go neart

An fómhar seo caite d’fhreastail níos mó daoine ar ranganna oíche le Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath ná mar a d’fhreastail orthu riamh roimhe sin.

Borradh leanúnach faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Gailearaí)

Tá beagnach 700 duine tar éis tabhairt faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag leibhéil éagsúla ó chuir Gaelchultúr tús leis an gcúrsa sin, atá dírithe ar fhostaithe na hearnála poiblí, in 2012.