English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

An-tóir ar an TGG i measc comhairlí áitiúla ar fud na tíre

Reáchtáladh an cúrsa i gComhairle Co. Fhine Ghall, i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gComhairle Co. Mhaigh Eo agus i gComhairle Co. Dhún na nGall go dtí seo.

Táirgí nua sa siopa

T-léinte, maighnéid chuisneora agus réimse níos leithne cártaí beannachta ar fáil anois ó shiopa Ghaelchultúir

Dianchúrsa Ullmhúcháin Agallaimh

Cúrsa le cuidiú leo siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas.