English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Lingua + Musica: Ceiliúradh ar an Ilghnéitheacht Teanga agus Chultúrtha

Ag ócáid a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath, Dé Máirt, 16 Nollaig, déanfar ceiliúradh ar an ilghnéitheacht teanga agus chultúrtha san Eoraip. Beidh an t-imeacht ar siúl san ionad Upstairs@Whelan’s (www.whelanslive.com) ar Shráid Loch Garman i lár na cathrach agus cuirfear tús leis ar 7.00pm. Ní bheidh aon táille iontrála i gceist ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré ag linguamusica.eventbrite.ie chun cead isteach chuig an imeacht a chinntiú.

Seisiún eolais ar líne maidir le poist sa Bhruiséil d’aistritheoirí Gaeilge

Beidh seisiún eolais beo ar líne á reáchtáil ag Gaelchultúr maidir leis na poist d’aistritheoirí atá ar fáil in Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil. Is é Rónán Mac Murchaidh, Oifigeach Allamuigh le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, a dhéanfaidh an cur i láthair agus beidh sé ar siúl idir 7pm agus 8pm Dé Máirt, 4 Samhain.

Cúrsa Gaeilge dóibhsean atá cráite ag an ngramadach!

Tá an cúrsa oiriúnach do dhaoine atá ag obair trí mheán na Gaeilge agus dóibhsean ar mian leo post den chéad scoth a bhaint amach in earnáil na Gaeilge - gan trácht ar an dream a dtagann an ghramadach idir iad féin agus codladh na hoíche!

Tabhair faoi fhoghlaim na Gaeilge an athuair le Gaelchultúr

Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama agus spraoi ort, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr go luath.