English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Deiseanna teagaisc le Gaelchultúr

Tá painéal múinteoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin.

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint arís an fómhar seo

Beidh an cúrsa á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den cheathrú huair an fómhar seo agus tá comhairle le fáil san alt seo dóibhsean a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi scrúdú iontrála an chúrsa.

Cúrsaí EPV an tsamhraidh: na staitisticí

Bheartaigh muid súil a chaitheamh ar na figiúirí is suntasaí a bhaineann leis na cúrsaí samhraidh ar líne do mhúinteoirí bunscoile.