English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2014–2015

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa tríú leibhéal de chuid Choláiste na hÉireann/Gaelchultúr, ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair 2014 ar aghaidh.

Ranganna oíche Gaeilge, samhradh 2014

Cuirfear tús le cúrsa Gaeilge samhraidh Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 12 Bealtaine. Mairfidh sé deich seachtaine ar fad agus beidh ranganna ar fáil ag sé leibhéal éagsúla. Chun bróisiúr an chúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo, le do thoil.